Landing

OrganisasjonstypeKunstnergruppe
HovedfokusTverrkunstnerisk, Teater, Dans
EtablertJun 2005
Epostpost@landing.no
NettstedLanding
UttrykksformerTverrkunstnerisk, Dans

Om Landing

Landing ble opprettet i 2005 av en gruppe på 11 danse- og scenekunstnere, med kunstnerisk visjon å skape stedsspesifikk scenekunst. I 2010 ble Landing omorganisert – og fungerer nå som et DA (selskap med delt ansvar) med to deltagere; Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland, med formål å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke scenekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og å sette i gang utvikling og forskning på dette feltet. 

Landing fikk høsten 2011 kontor ved Soria Laboratoria i Oslo, et kontorfellesskap for scenekunstnere. Landing har bygd opp sin kompetanse gjennom ambisiøse mål, stort engasjement, og ved å lære gjennom å gjøre. Kompaniet reflekterer kontinuerlig over sin agenda, sine arbeidsmetoder og hva som kommuniseres.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Egne produksjoner

Coproduksjoner

Tilknyttet

Mer om Landing

Landings egne produksjoner:

Landing2006: Frogner, september 2006, hvor fire stedspesifikke forestillinger ble produsert og spilt i ulike rom på Frogner i Oslo. Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere og Frogner bydel.

Landing08: St. Olavs Hospital // Trondheim, juni 2008, hvor tretten ulike kunstprosjekter ble produsert og vist i ulike rom på sykehuset, i samarbeid med rundt førti kunstnere. Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere (FFUK), Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune. Landing08 ble gjennomført i samproduksjon med Teaterhuset Avant Garden og Theater HetVeem i Amsterdam.

FastArt, koreografiutviklingsprosjekt støttet av Norsk Kulturråd.

Prosjekter Landing har vært produsent for:

UtoSafari (2009); av og med Nummen Safari, danseforestilling som turnerer i DKS.

Show – Body Project (2011), danseforestilling for elever i den videregående skole.

Man er jo bare et menneske (2011/12), av Coopertest Kompaniet.

Pågående prosjekter:

- Produsent for fortellerforestillingen Hva skriver de hjem om?, av og med Øfsti/Frostad.

- Produsent/kunstnerisk ansvarlige for stedsspesifikk forestilling med og på Rogne skule i Valdres, støttet av blant annet Oppland fylke, høsten 2012.

- Produsent/kunstnerisk ansvarlig for seminar om utvidede kunstneriske møter for og med barn og unge, støttet av Norsk Kulturråd.

- Workshopholder og veileder på Westerdals school of communication.

Landings generelle  målsettinger er som følger:

"1. MØTET
Landing søker å være i dialog med stadig nye enheter og enkeltindivider i samfunnet. Gjennom å initiere og forske i ulike former for møter med vårt publikum, håper vi å bidra til at samtidig dansekunst blir aktuelt for, og populært blant, flere.

2. KVALITET OG NYSKAPNING
Landing vil være et kvalitetsstempel for god, kommuniserende dansekunst som utfordrer grenser og utvider horisonter. Vi stiller spørsmål rundt hva som kan kalles dansekunst, hva som kan være en del av et kunstprosjekt, og utforsker kontekster kunsten kan vises i.

3. INITIERE, PRODUSERE, FORMIDLE
Landing vil initiere og bidra til realiseringen av større og mindre dansekunstprosjekter. Vi vil være initiativtakere og ivaretakere av ulike forum for tverrfaglig utvikling, diskusjon og inspirasjon, og være en bidragsyter til nettverk på tvers av uttrykksformer i samtidskunstfeltet."

Kilder:

E-post fra Ina Coll Kjølmoen, 05.06.2012

Landing, landing.no, 18.12.2010, http://www.landing.no/