Det Dramatiske Selskab i Arendal

Det Dramatiske Selskab i Arendal ble opprettet i 1796. Forestillingene ble de første årene spilt i en storsal i «Niels Becks Hus» ved Pollen, der Nidarågården ligger nå. Men ønsket om et eget teater kom fort og fikk næring da Kristiansand fikk sitt teater i 1807. Øynene falt på vertshuset med det dårlige ryktet, som hadde stått ledig en tid. I 1810 la en stor gruppe aksjonærer sine riksdaler på bordet. Ikke bare til kjøp av selve huset, men også til en storstilt ombygging og kulisser malt av kunstmaler Ole Chr. Neuwerth. Selskabet eide Comediehuset i Arendal og holdt til der fra det åpnet i 1811 til  De er fremdeles aktive, og de fleste forestillingene er i Arendal rådhus og kulturhus.

Informasjon

(Objekt ID 132405)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Dramatisk selskab
Hovedfokus Teater
Etablert 1796

Kontaktinformasjon

Adresse Teaterplassen, 4836 Arendal

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

KILDER:

Lyche, Lise: Norges Teaterhistorie, Tell Forlag AS, Oslo 1991

Egne produksjoner (3)
Tittel Premiere
Ulysses von Ithacia – 1822
Jeppe paa Bjerget – 1821
Mester Gert Westphaler – 29. nov. 1796