InTuit

OrganisasjonstypeDansegruppe
Epostsilje.johnsen@gmail.com

Om InTuit

InTuit er et nyoppstartet dansekompani basert i Tromsø. Kompaniet har som mål å produsere forestillinger hvor samtidsdans står sentralt og hvor de ulike kunstnerne involvert i prosjekt bidrar med sin stil og bakgrunn. InTuit består i dag av dansere med bakgrunn i moderne og jazz, og forestillingene vil dermed speile dette.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om InTuit

I dag regnes samtidsdans som et meget vidt begrep, hvor InTuit tolker det som at all koreografi koreografert av dansekunstnere i dag vil kunne gå under det begrepet.

Som dansekunstnere bruker InTuit intuisjon, det og lytte, i skapelsesprosesser, samarbeid med andre dansere og i møtet med publikum. Derav navnet InTuit. Kompaniet ønsker både å lage selvstendige forestillinger, samarbeidsforestillinger og workshops i tilknytning til forestillingene. Målgruppen vil variere fra forestilling til forestilling, men kompaniet ønsker å lage forestillinger for alle aldre. Slik deler InTuit fokuset sitt på tre hovedpunkter:

1)    Skape/koreografere egne prosjekter.
2)    Engasjere eksterne (nasjonale og internasjonale) koreografer til nye prosjekter.
3)    Pedagogisk aktivitet: verksteder for barn, unge og voksne. Både repertoarbaserte og tekniske.

InTuit jobber i tett samarbeid med Stellaris DansTeater, jazzbandet DripP og fotograf Arthur Arnesen. I 2009 ble InTuit sponset av Frisvold Privatgymnas med midler til kostymer til koreografien Your Dream Doesn't Fit My Dream. InTuit har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd (både koreografiutviklingsmidler og prosjektmidler), Fond for Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunsntere for prosjekter InTuit har gjennomført og som gruppa holder på å produsere.

Kilde: E-post fra Silje Solheim Johnsen, 2.2.2011