Tarateateret

OrganisasjonstypeKunstnergruppe
HovedfokusTverrkunstnerisk, Performance
Etablert1993
Epostpost(at)taramedia.no
NettstedTarateateret
UttrykksformerTverrkunstnerisk

Om Tarateateret

Tarateateret har laget teaterperformance, performance og konserter siden 1993.  Tara Teateret jobber med å utvikle forestillinger som er visuelle og som utfordrer konvensjoner omkring dramaturgi og behovet for å tolke. Seriøse forestillinger med humor. Humoristiske forestillinger med seriøs klangbunn.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Tilknyttet

Mer om Tarateateret

Tarateaterets innfallsvinkel til teater og performance, er preget av visualitet og billedkomposisjon som basis for improvisasjoner:

"Vi jobber i en performance-tradisjon påvirket av visual performance, hvor bilder (statiske eller levende bilder: film) og rom er likeverdige komponenter i en forestilling på linje med lys/musikk og bevegelse, spill og ikke-spill. Rommet/arkitekturen vi opptrer i, enten det er utendørs eller innendørs, er ofte utgangspunktet for utformingen av prosjektet, både innholdsmessig og visuelt. Non-verbalitet står sentralt og tolkningen er ikke opplagt. Vi forteller ingen entydig historie uten den publikum er med og fantaserer frem i møte med vårt kunstneriske uttrykk. Stikkordet er improvisasjon, ritualer, og vi eksperimenterer med installasjoner, kostymer, lys, lyd, stemme og bevegelse", beskriver kompaniet.

Eksperimentell musikk (blanding av jazz, ny musikk og folketoner), skaper stemninger og lydkollasjer som spiller på folks fantasi og skaperevne. Video brukes ofte som en integrert del av konserter og forestillinger. Hensikten med å bruke flere medier er å skape stemninger og en atmosfære som publikum kan draes inn i, og bygge sin egen verden.

KILDER

Danse- og teatersentrum, 26.11.2010, http://www.danseogteatersentrum.no/sck/members.shtml?lang=nor&sam=&cat=&gen=&cou=&cri=Tara%20Teateret&act=apre&typ=per&aid=908 

Tarateateret, taramedia.no, 26.11.2010,  http://www.taramedia.no/teatret.html