Tarateateret

Tarateateret har laget teaterperformance, performance og konserter siden 1993.  Tara Teateret jobber med å utvikle forestillinger som er visuelle og som utfordrer konvensjoner omkring dramaturgi og behovet for å tolke. Seriøse forestillinger med humor. Humoristiske forestillinger med seriøs klangbunn.

Informasjon

(Objekt ID 1004)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Kunstnergruppe
Hovedfokus Tverrkunstnerisk, Performance
Etablert 1993
Epost post(at)taramedia.no
Nettsted Tarateateret
Uttrykksformer Tverrkunstnerisk

Kontaktinformasjon

Adresse Wilhelmsgt 6, 0168 Oslo
E-post post(at)taramedia.no
Telefon 22566436
97648791

Annen informasjon

Organisasjonsform Enkeltpersonsforetak/ENK
Organization number 983 912 176
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

Tarateaterets innfallsvinkel til teater og performance, er preget av visualitet og billedkomposisjon som basis for improvisasjoner:

"Vi jobber i en performance-tradisjon påvirket av visual performance, hvor bilder (statiske eller levende bilder: film) og rom er likeverdige komponenter i en forestilling på linje med lys/musikk og bevegelse, spill og ikke-spill. Rommet/arkitekturen vi opptrer i, enten det er utendørs eller innendørs, er ofte utgangspunktet for utformingen av prosjektet, både innholdsmessig og visuelt. Non-verbalitet står sentralt og tolkningen er ikke opplagt. Vi forteller ingen entydig historie uten den publikum er med og fantaserer frem i møte med vårt kunstneriske uttrykk. Stikkordet er improvisasjon, ritualer, og vi eksperimenterer med installasjoner, kostymer, lys, lyd, stemme og bevegelse", beskriver kompaniet.

Eksperimentell musikk (blanding av jazz, ny musikk og folketoner), skaper stemninger og lydkollasjer som spiller på folks fantasi og skaperevne. Video brukes ofte som en integrert del av konserter og forestillinger. Hensikten med å bruke flere medier er å skape stemninger og en atmosfære som publikum kan draes inn i, og bygge sin egen verden.

KILDER

Danse- og teatersentrum, 26.11.2010, http://www.danseogteatersentrum.no/sck/members.shtml?lang=nor&sam=&cat=&gen=&cou=&cri=Tara%20Teateret&act=apre&typ=per&aid=908 

Tarateateret, taramedia.no, 26.11.2010,  http://www.taramedia.no/teatret.html

Egne produksjoner (8)
Tittel Premiere
Tilgivelse – 3. mai. 2007
Ravn – 2002
JU-Z – 1997
Pilegrimen – 1996
Uten tittel – 1994
Entirely Buddha – 1994
Hvit drøm – 1991
Clara Fresh!
Coproduksjoner (2)
Spilleplan
Tittel Premiere
Tilgivelse – 6. mai. 2007 – Tarateateret
Tilgivelse – 5. mai. 2007 – Tarateateret
Tilgivelse – 4. mai. 2007 – Tarateateret
Tilgivelse – 3. mai. 2007 – Tarateateret
Ravn – 2002 – Tarateateret
JU-Z – 1997 – Tarateateret
Pilegrimen – 1996 – Tarateateret
Uten tittel – 1994 – Tarateateret
Entirely Buddha – 1994 – Tarateateret
Hvit drøm – 1991 – Tarateateret
Tilknyttede personer (5)
Tania Stene – Musiker
Tania Stene – Visuelt design
Morten Abildsnes – Sanger
Aase-Hilde Brekke – Kunstnerisk leder (fra 1993)
Aase-Hilde Brekke – Produsent (fra 1993)