Ibsenprisen 2014

Ibsenprisen 2014

Nominasjoner

Vinnere

 • Johan Harstad

  For skuespillet OSV.

  Juryens begrunnelse:

  Harstads monumentale og ambisiøse OSV., trekker rystende paralleller mellom etterkrigstidens kriger. Gjennom en fotografs observerende blikk iakttas krigen som konsept, begrep og tilstand. I OSV. demonstrerer Harstad hvordan teatret kan være et diskusjons-rom for store temaer, uten at de mister sin kompleksitet. Som et forslag til et nåtidig historisk drama tematiseres krigens kynisme og medienes (herunder også teatrets) maktesløshet stilt overfor den. OSV. er et kompromissløst verk, som er umulig å forholde seg likegyldig til.»  KILDE:

  Inbsenprisen, ibsenwards.com, 07.10.2014, http://www.ibsenawards.com/nyheter/johan-harstad-fikk-ibsenprisen-20141

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)