Deilige dager AKA Glade dagar AKA Glade dager AKA Lykkelige dager AKA Lykkedager

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Deilige dager AKA Glade dagar AKA Glade dager AKA Lykkelige dager AKA Lykkedager

Deilige dager, som også har vært vist i Norge under titlene Glade dager, Glade dagar, Lykkelige dager og Lykkedager er et skuespill av Samuel Beckett. Originaltittelen på engelsk er Happy Days.

Beckett skrev stykket på engelsk, og oversatte det selv til fransk, under tittelen Oh ! les beaux jours.