Stor ståhei for ingenting

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Om Stor ståhei for ingenting

    Stor ståhei for ingenting er en komedie av William Shakespeare, trolig skrevet i 1598 eller 1599.

    Stykket finnes i norsk oversettelse ved André Bjerke. Originaltittelen på engelsk er Much Ado about Nothing.