Nattasylet AKA Nattherberget AKA På bunnen

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Om Nattasylet AKA Nattherberget AKA På bunnen

Nattasylet, også kjent som Nattherberget og som På bunnen, er et teaterstykke av Maksim Gorkij.

Det finnes i flere norske oversettelser, av Geir Kjetsaa som Nattherberget, en oversettelse som også er spilt under tittelen På bunnen, og som Nattasylet, oversatt av Nicolai Geelmuyden.

Også på engelsk er stykket kjent under flere ulike titler, A Night's Lodging, The Lower Depths og At the Bottom. Originaltittelen på russisk er Na Dne, som betyr På bunnen.