Edith Roger

Edith Roger (født i Son 29. mai 1922 - død i Bærum 24. februar 2023) er en norsk danser, koreograf og teaterinstruktør

Som danser var hun ansatt ved Svenska Dansteatern, Ny Norsk Ballett og Den Norske Opera. Hun er også kjent for sitt arbeide som koreograf, blant annet ved Festspillene i Bergen i 1958 og 1969. Fra 1967 til 1997 var hun instruktør ved Nationaltheateret, og er blitt omtalt som en fornyer av norsk regikunst. I 1985 ble Roger utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. I 2002 fikk hun Norsk Kulturråds ærespris, i 2005 fikk hun Danseinformasjonens Ærespris, og i 2010 fikk hun Heddajuryens Ærespris.

Informasjon

(Objekt ID 9227)
Objekttype Person
Født 29. mai. 1922 (Død 24. feb. 2023)
Funksjoner Regissør, Koreograf, Danser
Nasjonalitet Norsk
Kjønn Kvinne
Address Oslo
Nettsted STORE NORSKE LEKSIKON, NATIONALTHEATRET, NRK - MITT LIV
Les mer

Da Edith Roger fikk Æresprisen under Heddaprisutdelingen 2010, ga Heddajuryen følgende begrunnelse:

"Heddas Ærespris skal ikke være en årviss begivenhet. På de tolv årene Heddaprisene har eksistert, er Æresprisen bare blitt delt ut fire ganger, sist i 2008. I år var juryen ikke et øyeblikk i tvil: Prisen måtte deles ut igjen. Den går til en allsidig og original kunstner som med utgangspunkt i sin spesielle bakgrunn fornyet en svært tradisjonsforankret norsk regi. Hun hadde da allerede vært en fremragende danser og en betydningsfull koreograf, og faktisk også regiassistent. Men i 1967 signerte hun sin første selvstendige regioppgave, og 33 år senere avsluttet hun som aktive karriere, treffende nok med De unges forbund. Hun er jo et levende bevis på at verken evne til å oppleve eller til å vurdere endrer seg med årene!

Æresprisen går til en ekte fornyer av norsk teater: Edith Roger."

Kilder:

NTO, nto.no, 28.04.2011, http://www.nto.no/pub/NTO/hedda/?aid=485#NTO

Wikipedia, no.wikipedia.org, 16.09.2011, http://no.wikipedia.org/wiki/Edith_Roger

Tilknyttet (1)
Verk (2)
Tittel Publiseringsdato Rolle
Det er sant! Hvert evig ord 1999, Manus, Drama – Forfatter
Mot Solen Manus – Forfatter