Sæterhytten

About Sæterhytten

Sæterhytten ligger på Dronningberget på Bygdøy. Sæterhytten ble restaurert og ferdigstilt i mai 2011. Norsk Folkemuseum driver stedet med kafé og utleievirksomhet.

Past productions

View less

See more

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)