En lille sonate

Premiére date28 Nov. 1995
Produced byGruppe 38
CoproducersPerforming Arts Hub Norway, Assitej Norway
AudienceChildren (from 3 to 7)
LanguageDanish
ExpressionsPerformance for children , Musical theatre

About En lille sonate

En lille sonate (199?) var en musikkteaterproduksjon av Gruppe 38 (Danmark). 

Regissør var Bodil Alling.

Read more

Contributors

Other contributors

Arrangører: Danse- og teatersentrum og Assitej

Performance dates

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    More about En lille sonate

    KILDER:

    Buresund, Inger og Anne-Britt Gran (1996): Frie grupper og Black Box Teater. 1970-1995, adNotam Gyldendal, Oslo