Revisoren

Information

(Objekt ID 69340)
Object type Production
Premiere October 2, 1981
Produced by Teatret Vårt (Our Theatre)
Based on Revisoren by Nikolaj Gogol
Audience Adults
Number of events 47
Language Norwegian Nynorsk
Keywords Comedy
Running period October 2, 1981  
Contributors (20)
Name Role
Nikolaj Gogol – Playwright
Janken Varden – Adapted by
Edvard Hoem – Translation (Til nynorsk)
Geir Kjetsaa – Translation (fra russisk)
Janken Varden – Direction
Henning Sommerro – Music
Jan Harr – Stage design
Jan Harr – Costume design
Morten Borgersen – Actor (Borgarmeisteren)
Harald Brenna – Actor (Styraren av forsorgsintiusjonane / Ein konstabel)
Terje Hartviksen – Actor (Dommaren / 1. kjøpmann (4. akt))
Lars Langset – Actor (3. kjøpmann (5. akt))
Godthard Larsen – Actor (2. kjøpmann (5. akt))
Aril Martinsen – Actor (Godseigar Bobtsjinskij / 3. kjøpmann (4. akt))
Vivi Sunde – Actor (Kona til borgarmeisteren / Underoffisersenka)
Svenn Bernhard Syrin – Actor (Postmeisteren / Ein tenar hos borgarmeisteren (Misjka) / 2. kjøpmann (4. akt) / 1. kjøpmann (5. akt) )
Ingrid Vollan – Actor (Dottera til borgarmeisteren / Ein oppvartar)
Jan Ø. Wiig – Actor (Ein embedsmann frå Petersburg (Klestakov) / Distriktslegen)
Knut Ørvig – Actor (Politimeisteren / Ein tenar (Osip))
Malin Birch-Jensen – Mask design
Performance dates
October 2, 1981Festiviteten, Kristiansund Opening night