Gammleng–prisen 2016

Dans

Teater

Winners

Veteranprisen

Åpen klasse

Winners