Now performing

News from our blog

From the editor

MERVERDIENE I Å SETTE SAMMEN FLERE ARKIV
29 Jun. 2018

Scenekunstarkivene i Norge inneholder uerstattelig informasjon – som er sentral for vårt kollektive samfunnsminne og vår kulturelle identitet.

Hver organisasjon har ansvar for å dokumentere og fortelle sin egen historie. Men det er imidlertid også sentralt å se på scenekunstfeltet som en helhet. Å fremstå som ett kunstfelt vil også styrke enhetene i feltet. Å samle private og offentlige scenekunstarkiv i en database, mener vi vil styrke vårt kunstfeltets plass og status som en del av kulturnasjonen Norge. Når man setter forskjellige arkiv sammen i et relasjonelt system får man noen interessante merverdier på kunnskapsnivå.

Resten av artikkelen kan du lese på vår blogg På innsiden av Sceneweb.

Read more

From the archive

Rekviem for ein gris Del 2

Fotografi fra Ferske Sceners produksjon "Rekviem for en gris. Del 1-3" (2013)

Rekviem for ein gris Del 2. Et tragikomisk skuespill for voksne (2013) var en produksjon av Ferske ScenerRekviem for en gris ble også satt opp som hørespill (Del 1) i februar 2013 og vil bli satt opp som dokumentar (Del 3) i april og mai 2013.

Read more

From the archive

Charlotte Grundt

Fotografi fra NONcompanys produksjon Rekonstruksjoner (2010)

Charlotte Grundt (f. 1977) er norsk skuespiller med bakgrunn fra scene, film og fjernsyn.

Read more

From the archive

PME-ART

Plakat for PME-ARTs produksjoner Hospitality 3: Individualism was a mistake (2011) og Hospitality 5: The DJ who gave too much information  (2011)

PME-ART er navnet på et kanadisk scenekunstkompani som har et tverrkunstnerisk utgangspunkt.

Kilde: PME-ART, pme-art.ca/en/, 05.07.2011, http://www.pme-art.ca/en/

Read more

About us

Sceneweb is a Norwegian performing arts database with registers of some of what is now performing and an historical archive. In the future we wish to offer an archive of the field within Norwegian performing arts, from both institutions and independent companies. The aim of Sceneweb is to document and convey Norwegian cultural heritage, past and present, and to increase the knowledge to Norwegian performing arts.

Read more about Sceneweb and see search tips here

Follow us on Facebook

Newsletter