Søilensalen - Chat Noir, Søilen Teater, Edderkoppen Teater, Studioteatret

Etablert1930 (avviklet 1946)

Om Søilensalen

Søilensalen var lokalet til Søilen Teater (1930-1932, 1934-1942) i Keysersgt. 1 i Oslo. Salongen hadde ca. 500 plasser.

I perioden 1932-1934 var lokalet biscene for Chat Noir. Først under ledelse av Einar Sissener og Johan Henrik Wiers-Jenssen, senere av Leif Amble-Næss.

Fra 1942-1945 holdt Edderkoppen Teater til i lokalet.

Fra 1945-1946 drev Studioteatret lokalet.  

Etter dette har lokalet ikke vært brukt til teater.

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Søilensalen

KILDER:

Store Norske Leksikon, http://snl.no/S%C3%B8ilen_Teater