Dæhlenenggata 31 - Ingvild Holm, Baktruppen

NettstedBaktruppen
Etablert2006 (avviklet 30. apr. 2012)

Om Dæhlenenggata 31

Dæhlenenggata 31 på Dæhlenenga i Oslo var Baktruppens eget spillested. Etter at Baktruppen la ned sin virksomhet ble stedet benyttet til diverse kunstarrangementer under paraplyen Dælenenggata; lokale for scenekunst,initiert og drevet av Ingvild Holm(eks-Baktruppen). Våren 2012 ble Dæhlenenggata solgt til boligformål.

Les mer

Tidligere produksjoner

Vis mindre

Se flere

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Dæhlenenggata 31

Diverse møter og prosjekter i Baktruppens amfi etter gruppas nedleggelse i 2011. Initiert av eks-medlem Ingvild Holm for å nære den indre maktkritikken i scenekunstfeltet. Næringslokalet ble i 2012 omgjort til bolig og solgt.

Virksomhet fra 30. mai 2011 til 30. april 2012.

DÆLENENGGATAMØTER ble støttet av Norsk kulturråd.

TEATERTANKEN er en tverrpolitisk tenketank for et kunstbasert teater. TeaterTanken er en norsk tankesmie og ideell organisasjon. Den er organisert som en forening og har i dag 45 medlemmer fra hele landet. Medlemmene er scenekunstnere både i og utenfor de store institusjonene, kritikere og teoretikere. TeaterTanken ble stiftet ut fra behovet for en felles plattform for faglig kompetent tenkning og samarbeid på tvers av skillelinjer. TeaterTankens formål er å bedre vilkårene for et kunstnerisk fundert teater i Norge gjennom å forbedre diskursen og skape nytenkning rundt teater og kulturpolitikk.

SCENEKUNNSKAP er en uavhengig og tverrfaglig arena for scenekunstfeltet i Norge. Prosjektet ble startet for å synliggjøre og formidle ung forskning på scenekunstfeltet til dem det gjelder; fagfelt og scenekunstnere. Formen er uhøytidelig, og det blir lagt vekt på personlig og aktualitetsorientert samtale. Møtene har hatt særlig fokus på grunnforskning fra Teatervitenskap ved UIO som høsten 2011 ble foreslått utfaset, og på presentasjon og dialog rundt forskning som redskap for kunst- og kulturpolitikk. Målet er å skape større forståelse mellom de ulike delene av teaterfeltet, og å bedre den teoretiske diskursen og forhold for kunst i scenekunsten. Scenekunnskap videreføres på Chat Noir i Oslo og vil her ha bredt nedslagsfelt med tematikk av både strukturell, politisk og estetisk karakter. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med teaterviter Gabrielle Haga, med støtte fra teaterskribent og kritiker Anette Therese Pettersen og universitetslektor Siren Leirvåg.

REVOLUSJONSRÅDET. Fri meningsutveksling om strategier for endring i norsk teater. Et pilotprosjekt der tanken var at engasjerte uenigheter skulle danne utgangspunkt for scenisk improvisasjon. Erfaring og retorisk scenekunstkompetanse skulle skape en mer temperamentsfull og ekspressiv ramme enn en ren seminarform. Foreløbige forberedelser har vært fire arrangementer i Dælenenggata, i tillegg til ett møte på KIO samt utdeling av ÆDDAPRISEN på Det andre teatret i Oslo. I samarbeid med blant annet Marius Kolbenstvedt, Pia Maria Roll, Hildur Kristinsdottir, Marius von der Fehr og Johanna Zwaig.

NEW FRONTIERS. Det åpne akademi. En serie arrangementer inspirert av ideen om det åpne akademi: møter der erfaringer og tanker deles i åpen og egalitær diskusjon. Kunstnere, ikke-kunstnere og antikunstnere ble invitert til å presentere skjellsettende erfaringer fra kunstens grenseland, gråsonene mellom kunst og hverdagsliv, i terra incognita; det ukjente landet bortenfor kunstens kjente territorium og dets ikke-realiserte potensialer. New Frontiers utfordret grunnleggende begreper som "kunst", "teater" og "kultur". Står vi ikke overfor en større utfordring, et større fellesskap og en større verden enn det folk vanligvis leser inn i disse ordene? Av Johanna Zwaig og Marius von der Fehr / TeaterTanken i Dælenenggata; lokale for scenekunst. Støttet av Fritt Ord og Norsk kulturråd.

DIALOG I TEATRET.  Åtte åpninger / dialoger for teater og gate. Lokalet i Dælenenggata har siden 19. april 2011 vært kontinuerlig “på” og i dialog med gata. Fra åpningen av BAKTRUPPENS AMFI, via en periode i svart etter 22. juli da vinduene ble dekket med sufitter i svart molton, har teatret gjennomgått stadige endringer. Det er montert en postkasse på innsiden av døra, med penn og papir tilgjengelig for forbipasserende. Jeg har fått 64 brev.

Krukkeutstillingen HOLBERG OG NARRENE ble gjort i samarbeid med tidligere Baktruppenmedlem Gurå Mathiesen.

POSTKASSESERIEN. Diverse arrangementer etter tilfeldige henvendelser per brev i postkassa.

VIRKSOMHET FRA 30. MAI 2011 TIL 30. APRIL 2012:

30.05.11: TEATERTANKEN. Møte om virksomhet og organisasjonsform.

16.06.11: TEATERTANKEN. Stiftelsesmøte og debatt om statutter. Valg av styre.

25.08.11 – 28.08.11: NY BLOMST – BREV FRA ETIOPIA. Forestilling av Tone Avenstroup. Med Robert Lippok, Henrik Rafaelsen og Tone Avenstroup.

02.09.11: VORSPIEL FOR FØRSTEGANGSVELGERE.

Dælenenggata inviterte førstegangsvelgere til øl og debatt. Referat foreligger. Nachspiel følger.

19.10.11:  TEATERTANKEN; SALONG. Kunst-/livs-/krise- og/eller revolusjonssyn presentert og debattert. PROTEST I DRESS. Plystreperformance i narredrakt der publikum er småfugler. Et innlegg om språk og drakt av u.t. Forslag om Arbeid for asylsøkere på Nationalteateret (PAPIRLØSE FORTELLINGER) fraMarco Demian Vitanza, debatt og planlegging.Andre innlegg fra Elin Høyland og Marius Kolbenstvedt.

09.11.11: SCENEKUNNSKAP #1: KUNST OG MAKT. - En analyse av språklig makt i definisjonen av kunstnerisk kvalitet. Presentasjon av Gabrielle Hagas masteroppgave der hun undersøker hvordan ulike maktforhold i språket påvirker kunstnere og kulturmyndigheter. Forskningen er en kartlegging av hvordan begrepet kunstnerisk kvalitet eksisterer på det norske scenekunstfeltet. Åpningstale ved kulturforsker Sigrid Røyseng. Informasjon fra arbeidsutvalget på Teatervitenskap om situasjonen for faget.

23.11.11: SCENEKUNNSKAP #2: DO YOU LIKE THAT I LIKE THAT YOU LIKE THAT I LIKE IT? - En analyse av populærkulturelle elementer hos Sons of Liberty ut ifra et play- og kommunikasjonsperspektiv. Mari Thunes masteroppgave presentert av henne selv. Stemmeimprovisasjon av Agnes Hvizdalek.

02.12.11: POSTKASSESERIEN: Konsert med AMNESTIET:Sigurd D. Bjorli, Aleksander S. Nilsen, Svein Andre Røe, Anders Hellerud. 

07.12.11: SCENEKUNNSKAP #3: FORESTILLINGER OM MASKULINITET. – Maskulinitetskonstruksjoner i kabaretteatret. Presentasjon av Gry Dybvig. Innlegg fra universitetslektor Siren Leirvåg og FETT-redaktørCharlotte Myrbråten. Innslag fra Sturla Berg Johansen.

05.01.12: TEATERTANKEN. Møte.

08.01.12: REVOLUSJONSRÅDET; -Fri meningsutveksling om strategier for endring i norsk teater. #1

05.02.12:REVOLUSJONSRÅDET; -Fri meningsutveksling om strategier for endring i norsk teater. #2

12.02.12: NEW FRONTIERS #1: ASYLPOLITISK KUNST. Med Andrea Lange; screening av Flyktningesamtaler, Pia Maria Roll; pilotprosjekt for Norsk Folkehjelp, Marius Havik og Marco Demian Vitanza; Papirløse fortellinger.

13.02.12: SCENEKUNNSKAP #4: MØTE OM KULTURRÅDET. –Om det gamle kulturrådet, for det nye. Teach-in med Elisabeth Egseth Hansen og Tale Næss. I samarbeid med TeaterTanken.

14.02.12: NEW FRONTIERS #2: PÅ OPPDRAG I KABUL OG OUAGADOUGOU. Regissør Torkild Sandsund om makt, etikk og estetikk.

16.02.12: NEW FRONTIERS #3: MENNESKEVERD I EKSIL. Med Karl Eldar Evang; fri psykologisk hjelp for papirløse, Rune Berglund Steen; Antirasisitisk senter, en etiopisk papirløs; beskrivelse av de papirløses liv i Oslo.

20.02.12: POSTKASSESERIEN: Konsert med BRAVURA IN THE FACE OF GRIEF; Danielle Dahl & Anders Vestergaard med gjester Børre Mølstad & Niklas Adam.

26.02.12: TEATERTANKEN. Møte.

06.03.12: REVOLUSJONSRÅDET; -Fri meningsutveksling om strategier for endring i norsk teater. 

#3: SKILLELINJER.Om de viktigste skillelinjene i norsk teater.

07.03.12: NEW FRONTIERS #4: FROM THE WAVES OF DISSAPOINTMENT COMES THE DREAM OF A NEW FUTURE. Art meets life at Art Villa Garikula in Georgia, med Amanda Steggel.

11.03.12: NEW FRONTIERS #5: NO ONE HERE IS INNOCENT. Billedkunstner Kjersti Andvig om samarbeidet med Carlton A. Turner på Death Row i Texas, og kunstprosjektet Personne ici n’est innocent.

12.03.12: SCENEKUNNSKAP #5: KULTURFORSKNING SOM REDSKAP FOR KULTURPOLITIKK.Med Grund-utvalget ved Jan Grund. Innlegg fra DTS’ Tove Bratten, universitetslektor Siren Leirvåg og TeaterTanken.

14.03.12: : SCENEKUNNSKAP #6: SPENNING I TEATRET. Møte om makten i teatret. Presentasjon av teaterviter Julie Høigilts masteroppgave. Innlegg ved Bjørn Heiseldal, daglig leder på Chat Noir.

15.03.12:  NEW FRONTIERS #6: PARTAGE DU SENSIBLE. Regissør Tormod Carlsen; kollektiv kunst med Jacques Rancière i Paris' banlieues og en reise i iransk teater. Haakon Strøm & Kari Ramnefjell; Teater Joker med baron von Münchhausen i Hamedan, Iran.

17.03.12: NEW FRONTIERS #7: VICARIOUS DREAMS- Dismantling the Face of Beirut.Et besøk iMidtøstens finanshovedstad i et av de mest forgjeldete landene i verden. MedTale Næss/Sara Baban/Hatem el Imam/Rana Issa.

20.03.12: NEW FRONTIERS #8: TAHRIR - OCCUPY WALL STREET. Remi Nilsen; gjeld og opprør, Susanne Christensen & Peter Amdam; kunstkritikkens møte med Occupy Wall Street, Elin Høyland; møter i Kairo.

21.03.12 – 27.03.12: KRUKKEUTSTILLING: HOLBERG OG NARRENE.

Fri kollektiv produksjon fra keramikkverkstedet BJØRRE i perioden 1945 til 1951 da virksomheten gikk konkurs på grunn av Koreakrigen og mangel på metall i glasuren fra England.

28.03.12: SCENEKUNNSKAP #6: TEATER OG BUDDHISME. Foredrag og performance av og med teaterviter Aase-Hilde Brekke basert på Marina Abramovic performance The Audience is present.

31.03.12: POSTKASSESERIEN: PALMEFESTIVAL. Konserter med Øystein Sandsdalen, Theriverendings, Sofi-Lofi, Fransk frokost, The Moist Vaginas og Far from Tellus. Arrangør Mette Breddam.

15.04.12: REVOLUSJONSRÅDET; -Fri meningsutveksling om strategier for endring i norsk teater.

#4: KUNSTNERISK KVALITET. Innlegg fra regissør Victoria Meirik, musiker, filmregissør og tidligere redaktør for scenekunst.no Chris Erichsen, og dramaturg og tidligere scenekunstkonsulent i NKR Elisabeth Egseth Hansen.

17.04.12: SCENEKUNNSKAP #7: Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE KUNSTNER. Sigrid Røyseng (BI) om rapporten Kunstnere i kulturnæringens tidsalder (2011), og Per Mangset (Telemarksforskning) om Levekårsunersøkelsen (2008), Teater som fag, kall og yrke (2011) og Kunst!Makt!.

21.04.12: POSTKASSESERIEN: GATA, et uskrevet teaterstykke i Dælenenggata; lokale for scenekunst.

Billedkunstner Pernille Fjoran inviterte til en stille undersøkelse av hva som skjer i Dælenenggata på kveldstid. Lysene ble slukket og gata hadde manus, regi og scenografi.

24.04.12: SCENEKUNNSKAP #8: SCENOGRAFISKE MULIGHETSROM -STRATEGIER FOR EN MODERNISMEKRITISK TEATERARKITEKTUR. Foredrag basert på pågående doktorgradsarbeid ved mag.art. Sidsel Graffer. AVKROK, om sentrum og periferi. Utdeling av Dælenenggatakrok til alle, og Dælenenggatapalme til høyt dekorerte medarbeidere.

27.04.12 – 29.04.12: RIVING AV BAKTRUPPENS AMFI I DÆLENENGGATA 31.

30.04.12: Kontrakten avsluttes.

01.05.12: Bruksendring fra næringslokale til bolig.Kilder:

Baktruppens arkiv. Giver: Baktruppen. 04.03.2011

Epost fra Ingvild Holm, 10.08.2013