Vårløysing

Vårløysing (2020) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Vårløysing var basert på en tragedie av Frank Wedekind, Frühlings Erwachen. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var Miriam Prestøy Lie.

Christian Ruud Kallum spilte Melchior Gabor.

Petter Winther spilte Moritz Stiefel.

Sarah Francesca Brænne spilte Wendela Bergmann.

Informasjon

(Objekt ID 94807)
Objekttype Produksjon
Premiere 17. jan. 2020
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Våroppvåkning / Vårløsning / Vårbrytning av Frank Wedekind
Publikum Voksne
Antall publikum 1576
Antall hendelser 13
Språk Nynorsk
Emneord Teater, Tragedie
Spilleperiode 17. jan. 2020  
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Vårløysing:

"Kva om det dei vaksne fortel deg ikkje er sant?Ungdomstida er breiddfull av kjensler, draumar, nysgjerrigheit og fridomslengt. Det er usikkerheit, skam og opprør. Du er klar for å entre vaksenverda, men er vaksenverda klar for deg?

I Vårløysing møter vi ein gjeng ungdomar frå ei landsbygd i Tyskland på slutten av 1800-talet. Det er ei heilt anna tid: Jenter må gå med lang kjole frå den dagen dei fyller 14 år, homofili er forbode og barn er noko storken kjem med om natta. På skolen bruker lærarane all energi på å lære ungdomane å løyse teoretiske andregradslikningar og resitere handlinga i antikke epos, medan foreldra gjer sitt beste for å hindre at dei skal oppdage korleis dei store mysteria i livet heng saman. I denne verda er det dei vaksne som sit med definisjonsmakta, og kritiske spørsmål blir møtt med straff og korreks.

Våren vekker kjenslene

Men i takt med at snøen smeltar og elvane fløymer over, vaknar eit opprør hos ungdomane. Den skoleflinke Melchior trur verdsbildet dei vaksne preikar er løgn. Bestekompisen, Moritz, ligg bak pensum og er redd foreldra ikkje overlever om han stryk på eksamen. Wendla stoler ikkje på mora som seier at barna kjem med storken. Ho er også bekymra for venninna Martha som blir slått heime berre ho søler ein smule. Og Hanschen - han held nesten ikkje ut kjenslene han har for Ernst."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 29.10.19, https://www.detnorsketeatret.no/artiklar/her-er-v%C3%A5ren-2020

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 29.10.19, https://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/v%C3%A5rl%C3%B8ysing

Spilleplan
17. jan. 2020Scene 2, Det Norske Teatret Premiere
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler