Tittel Filtype Publiseringsdato Last ned
Forestillingsprogram for Det Norske Teatrets produksjon Trettendagskvelden (1941) pdf 18. mai. 1941 Last ned

Trettendagskvelden

Trettendagskvelden (1941) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Trettendagskvelden var basert på en komedie av William Shakespeare, Twelfth Night; or, Waht you willProduksjonen ble satt opp på Det Norske Teatret på St. Olavs Plass.

Regissør var Hans Jacob Nilsen.

Eva Sletto spilte Viola.

Trettendagskvelden ble sensurert av Statens Teaterdirektorat bl.a. på følgende måte: Marvolio (Edvard Drabløs) fikk ikke lov til å ha røde hoser med gule sokkebånd. Det ble ansett å krenke de nasjonale fargene.

Informasjon

(Objekt ID 77243)
Objekttype Produksjon
Premiere 18. mai. 1941
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Helligtrekongersaften AKA Hellige tre kongers aften AKA Hva dere vil AKA Trettendagsaften AKA Trettendagskvelden AKA Viola av William Shakespeare
Publikum Voksne
Antall hendelser 62
Språk Nynorsk
Uttrykksformer Teater, Komedie, 2. verdenskrig
Spilleperiode 18. mai. 1941  
Les mer

Etter forestillingen 21. mai stengte teatret på grunn av skuespillerstreiken under 2. verdenskrig:

Skuespillerne var de første yrkesgruppene i Norge som havnet i strid med tyskerne. Dette skjedde som følge av de strenge innstrammingene det første okkupasjonsåret. Først og fremst dreide konflikten seg om at skuespillere ved Nationaltheatret nektet å ta oppdrag for kringkastingen. NRK var NS-styrt og de påla skuespillere å ta oppdrag for NRK i fritiden, hvor de skulle lese opp nazistisk propaganda. En motstandsgruppe ved Nationaltheatret stod i spissen for denne motstanden. Skuespillerne som nektet fikk yrkesforbud. Denne situasjonen førte til skuespillerstreik som startet 21. mai 1941 i Oslo, Bergen og Trondheim. 15 skuespillere og tillitsmenn ble arrestert, bl.a. Harald Schwenzen, Georg Løkkeberg, Sverre Næss, Hans Stormoen, Ole Grepp, Henki Kolstad, Erik Melbye Brekke og Leif Juster.

Det var Terboven selv som var i spissen for dette arbeidet, han ville knuse all motstand med makt og det ble truet med harde straffer, bl.a. dødsstraff. Skuespillerne gikk da i forhandlinger med tyskerne hvor de gikk inn for å oppta arbeidet igjen om de arresterte ble satt fri. Tyskerne derimot nektet å forhandle, de krevde vilkårsløs kapitulasjon. Dette fikk de og de arresterte ble med tiden også satt fri, de siste slapp ut i juli 1942.

Skuespillerstreiken i mai 1941 utløste også en konflikt mellom institusjonene og okkupantene, da teaterlederne stilte seg på lag med skuespillerne. Teatrene stengte dørene 21. mai og nektet å søke NS om tillatelse til å drifte, slik NS krevde. Konflikten endte med at styret og ledelsen ved Nationaltheatret ble arrestert og NS-medlemmet Gustav Berg-Jæger ble innsatt som teatersjef. Denne innsettelsen førte til publikumsboikott ved teatret. Bare tyskerne kom for å se forestillingene.

KILDER:

Birkelund, Sigurd:  NS og teaterlivet under okkupasjonen. Masteroppgave, UiO, 2014

Det Norske Teatret. Repertoar på Det Norske Teatret 1913-2014. Overlevert Sceneweb 2015-09-08.

Det Norske Teatret femti år. Det Norske Samlaget, Oslo 1963.

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 01.03.2017, forestillingsprogram for Antigone (1945) overlevert Sceneweb, 21.10.2015.