Lost highlights

Produsert avdisplay
CoprodusenterBIT Teatergarasjen
UttrykksformerTeater, Video, Musikk, Live art
Spilleperiode2001  

Om Lost highlights

Lost highlights er en teaterforestilling av display, Bergen.

Les mer

Spilleplan

  • 3. okt. 2001 kl. 21:30 - METEOR - Forestilling
  • 2. okt. 2001 kl. 21:30 - METEOR - Forestilling
  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Mer om Lost highlights

I høstprogrammet 2001 til BIT Teatergarasjen står dette om Lost highlights av display:

"Med bakgrunn primært frå visuelle kunstartar, rører display seg i ein nostalgisk teknosjanger der verkemiddel og idear inngår eit partnerskap og manifesterer seg gjennom det ambiente (stemmninga) og energien.

Lost highlights er ein videoinstallasjon som tek føre seg idear rundt redigert, uredigert og ikke-realisert forestillingsmateriale. Eit intimt uttrykk komponert av videoar, musikk, live-aksjon og tekst. Med sjølkritisk humor tek kompaniet føre seg meir eller mindre gode idear til forestillingar som aldri vil finne stad. Prosjektet vert presentert i eit butikklokale i umiddelbar nærleik til Teatergarasjen."

Kilder:

Høstprogram, 2001, BIT Teatergarasjen

Birthe-Lisbeth Ludvigsen: Frie teatergrupper og prosjektteater i Bergen 1970-2006 - en kontekstualisert oversikt og beskrivelse, UiB 2007