Åstaddikting

Åstaddikting (2017) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret i samarbeid med Dramatikkens hus. Åstaddikting var en urpremiere basert på et skuespill av Eirik Fauske med samme tittel. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 3.

Regissør var Kai Johnsen.

Informasjon

(Objekt ID 67613)
Objekttype Produksjon
Premiere 25. feb. 2017
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Åstaddikting av Eirik Fauske
Publikum Voksne
Antall publikum 384
Antall hendelser 12
Språk Nynorsk
Emneord Teater
Spilleperiode 25. feb. 2017  
Spilletid ca. 1 time
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Åstaddiktning:

"I ein vinterskog fyk åttiseks hjarte gjennom lufta.

I ein kupé sit det ein og diktar. Eit rednings-mannskap samlar seg. Nokon leitar etter ein pust i ei barneseng. To personar møter kvarandre for første gong.

(...)

Eirik Fauske har gjennom stykket åstaddikting tematisert ei rad menneskelagnader som i eit utvida augeblikk kjem eller ikkje kjem i berøring med ei stor ulykke. Det er ei framsyning om vanlege menneske i augeblikk som kanskje endrar retninga på livet deira. Det store smellet, eller hendinga som opnar for tankar rundt dei store spørsmåla, og tydeleg viser kor skjørt livet kan vere.

Framsyninga er ei iscenesetjing av augeblikk, ei frise eller ei forteljinga om korleis og kva eit liv kan vere. Det handlar like mykje om blikket utanfrå, om publikums innstilling og evne til å betrakte ein slik handlingsgang, som sjølve forteljinga om ei ulykke. Korleis vi som publikum fortolkar, evnar å forstå og korleis vi bruker vår eiga førestillingsevne, vil bli like viktig som sjølve spelet i scenerommet.

(...)

Kai Johnsen har regi og tar Eirik Fauskes tekst med seg i ein prosess på Scene 3 der dei skal skape fleire tablå av moglege situasjonar. Bildet på livet som ei reise, korleis menneska strøymer gjennom scenen, som små samfunn på hjul, vil endre teatersituasjonen og gjere publikum meir til medspelarar enn berre tilskodarar til denne teatrale leiken."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 27.10.2016, http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/astaddikting/

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overevrrt Sceneweb,  04.06.2020

Medvirkende (16)
Navn Rolle
Eirik Fauske – Dramatiker
Kai Johnsen – Regi
Ola E. Bø – Dramaturg
Hilde Tofastrud – Kostyme (Kostymekoordinator)
Sara Khorami – Skuespiller
Agnes Kittelsen – Skuespiller
Lasse Kolsrud – Skuespiller
Hilde Olausson – Skuespiller
Ingeborg Sundrehagen Raustøl – Skuespiller
Elisabeth Sand – Skuespiller
Oddgeir Thune – Skuespiller
Åse-Berit Litleskare – Rekvisitter
Hedda Rønneberg – Inspisient
Pelle Dengsø – Scenemester
Tryggve Ildahl – Scenemester
Eirik Fauske – Regiassistent
Spilleplan