Røff

Røff (2017) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Røff var basert på fire korte dramatiske tekster av Samuel Beckett, Pust (Breath), Røff I (Fragment de théâtre I), Røff II (Fragment de théâtre II) og Den gongen (That Time). Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var Bjørn Sundquist.

Informasjon

(Objekt ID 67565)
Objekttype Produksjon
Premiere 21. jan. 2017
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Fragment for Teater I, også kjent som Teater I og Røff I av Samuel Beckett; Fragment for Teater II / Teater II / Røff II av Samuel Beckett; Pust av Samuel Beckett; Dengong / Den gongen av Samuel Beckett
Publikum Voksne
Antall publikum 1765
Antall hendelser 15
Språk Nynorsk
Emneord Teater
Spilleperiode 21. jan. 2017  
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Røff:

"Bjørn Sundquist fornyar Beckett-tradisjonen på Det Norske Teatret. Dei siste par åra har han sett opp både Mens vi ventar på Godot og Krapps siste spole, no går han vidare med nokre av Becketts kortare dramatiske verk på Scene 2.

Slik presenterer han sjølv dei fire små teaterstykka; Pust er ein presentasjon av livet, Røff I er ein situasjon frå livet, Røff II er slutten på livet og Den gongen er dødsaugeblikket - der tre røyster summerer opp livet for hovudpersonen i poetiske, humoristiske og djupt tragiske vendingar.

(...)

Becketts dramatikk sit i veggene på Det Norske teatret. Sidan Vente på Godot blei sett opp første gongen i 1970, av Bjørn Endresson og den etter kvart legendariske Beckett-gjengen på DNT, har meir enn 35 000 besøkt teaterets 17 ulike Beckett-framsyningar.

Den irske forfattaren og dramatikaren Samuel Beckett (1906-1989) er ein av dei litterære gigantane i det 20-ande hundreåret. Han fekk Nobels litteraturpris i 1969 og verklista hans inneheld utanom fleire moderne klassikarar for scenen, poesi, noveller, romanar, høyrespel, TV-drama og omsetjingar. Han busette seg i Frankrike i 1937 og pendla heile tida mellom engelsk og fransk i den litterære produksjonen sin."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 27.10.2016, http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/roff/

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogrammet overlevert Sceneweb, 04.06.2020

Spilleplan
21. jan. 2017Scene 2, Det Norske Teatret Premiere