Et dukkehjem

Et dukkehjem (1880) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Et dukkehjem var basert på et skuespill av Henrik Ibsen med samme tittel. Produksjonen ble spilt på Det Gamle Teater/Komediehuset.

Adelaide Johannesen spilte Nora. 

Danske Emil Poulsen gjestet som Torvald Helmer i juni 1880.

Et dukkehjem gjestet Trondhjem i 1881.

Et dukkehjem hadde nypremiere i 1882, da gjestet danske Betty Hennings som Nora.

Et dukkehjem hadde nypremiere i 1887, da spilte Johanne Juell (Dybwad) Nora.

Et dukkehjem hadde nypremiere i 1888, da gjestet finske Ida Aalberg Kiwekäs som Nora.

Et dukkehjem gjestespilte i Stockholm i 1902.

Informasjon

(Objekt ID 61710)
Objekttype Produksjon
Premiere 30. jan. 1880
Produsert av Den Nationale Scene
Basert på Et dukkehjem av Henrik Ibsen
Publikum Voksne
Antall hendelser 18
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Drama
Spilleperiode 30. jan. 1880  
Les mer

KILDER:

Normann, Axel Otto: Johanne Dybwad. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1937

H. Wiers-Jenssen og Joh. Nordahl-Olsen: Den Nationale Scene, de første 25 aar, John Griegs forlag 1926

Den Nationale Scenes repertoardatabase. Giver: Den Nationale Scene, 24.06.2016

Nasjonalbiblioteket, ibsen.nb.no, http://ibsen.nb.no/id/28546

Medvirkende (12)
Navn Rolle
Henrik Ibsen – Dramatiker
Albert Bøgh – Skuespiller (Torvald Helmer)
Johanne Dybwad (fra 1887 til NIL) – Skuespiller (Nora )
Fredrik Garmann – Skuespiller (Doktor Rank)
Betty Hennings (fra 1882 til 1882) – Skuespiller (Nora)
Adelaide Johannesen (fra 1880 til 1880) – Skuespiller (Nora)
Elise Michelsen – Skuespiller (Et Bybud)
Lars Michelsen – Skuespiller (Sagfører Krogstad)
Inga Olsen – Skuespiller (Fru Linde)
Emil Poulsen – Skuespiller (Torvald Helmer)
Ingeborg Rasmussen – Skuespiller (Anne-Marie, barnepike hos Helmers)
Ida Aalberg Kiwekäs (fra 1888 til NIL) – Skuespiller (Nora)
Øvrige medvirkende

Musikk:

Carol Mendelsohn: Andante af E-moll Violinkoncerten

Friedrich von Flotow: Ouverture til "Stradella"

Kalliwoda

Presseomtale

Skribent og dato ukjent, Bergens Tidende [Bergen]: 
"Frk. Juells spill var helt igjennem preget av inderlig forståelse, og hun var Nora."

Skribent og dato ukjent, Bergensposten [Bergen]: 
"Frk. Juells Nora har mange dyktige og absolutt talentfulle momenter. Men som helhet må prestasjonen anskues og bedømmes qua debut. Frk. Juells Nora virket i første akt på engang for massivt og farveløst. Stemmen klang ofte så hårdt, kvidderen så underlig vårkold. Det var nærmest når de lunemettede replikker meldte sig at frk. Juell kom i sitt element. Eller hvor angsten kommer og driver tilbake, men alltid kommer nærmere igjen. I annen akt slår kloen i henne og vil suge hennes hjerteblod. Denne Nora hadde frk. Juell fått det riktige grep på. Som Nora har hun vist oss et enkelt utslag av usedvanlige dramatiske muligheter. Men Nora har hun også lært oss andre og sig selv at der ennu er så meget og mangt tilbake at lære."

Skribent og dato ukjent, Bergens Aftenblad [Bergen]: 
"Frk. Juells fremstilling av Nora hadde mange gode, forjettelsesrike enkeltheter, ikke få replikker sa hun liketil utmerket. Glimt av ekte og betydelig scenisk talent brøt hyppig frem. Men som helhet savnet utførelsen ennu en del. Det tør imidlertid antas at hennes fremstilling vil vinne adskillig ved et par repriser."

Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler