Det Gamle Teater, Komediehuset

Det Gamle Teater/Komediehuset på Engen (Comoediehuset / Teatret på Engen) i Bergen sto ferdig i 1800. Teaterhuset ble bygget og først tatt i bruk av Det Dramatiske Selskab. Foreningen drev sitt private teater i bygningen frem til 1828. Deretter ble den benyttet av omreisende danske teatertrupper. Huset ble senere tatt i bruk av Det Norske Theater (1850-1863) og Den Nationale Scene i perioden 1876-1909.

Informasjon

(Objekt ID 41274)
Objekttype Spillested
Primært tilknyttet Det Dramatiske Selskab i Bergen, Bergens Teatermuseum, Den Nationale Scene, Det Norske Theater
Etablert 1800 (Avviklet 1944)

Kontaktinformasjon

Adresse Engen 39, 5011 Bergen
Land Norge
Les mer

Ved åpningen av Komediehuset hadde Det Dramatiske Selskap hele 600 medlemmer. Komediehuset var stedet der Ole Bull startet det første norskspråklige teater i 1850, Det Norske Theater. Dette teatret ble oppløst i 1863. 

I 1870-årene ble arkitekt Peter Andreas Blix ansatt for å gjøre en re-design av auditoriet.

Den Nationale Scene holdt også til i Komediehuset, fra det ble stiftet i 1876 til nytt teaterbygg sto ferdig i 1909. Det gamle teateret ble nå et selskapshus hvor det også ble et slags teatermuseum i det en del rekvisitter og arkivalia fra Ole Bulls Det Norske Theater. Mye av dette materialet gikk tapt da den gamle teaterbygningen ble bombet av britiske bombefly i 1944.

KILDER:

Den Nationale Scenes repertoardatabase. Giver: Den Nationale Scene/Teaterarkivet i Bergen. Importert 24.06.2016

Visualising Lost Theatres, losttheatres.net, 07.07.2022, https://losttheatres.net/komediehus

Wikipedia, no.wikipedia.org, 16.06.2016, https://no.wikipedia.org/wiki/Komediehuset_p%C3%A5_Engen