Mávssaheapmi / Hevn

Mávssaheapmi / Hevn (2016) var en musikkteaterproduksjon av Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Hevn var urpremieren på et skuespill med samme tittel av Sven Henriksen. Produksjonen ble urfremført i Kautokeino, før den blir spilt på turné.

Rolf Degerlund regisserte.

Informasjon

(Objekt ID 56212)
Objekttype Produksjon
Premiere 7. okt. 2016
Produsert av Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Basert på Hevn AKA Hemn AKA Mávssaheapmi av Sven Henriksen
Publikum Voksne
Språk Samisk, Norsk og Engelsk
Teksting Nynorsk, Finsk og Samisk
Uttrykksformer Musikkteater
Spilleperiode 7. okt. 2016  
Spilletid 80 minutter
Nettsted Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Hevn:

"Enkeltmenneske, familiar og lokalsamfunn blir sette på prøve når mineralindustrien for alvor gjer inntog i Sápmi.

Hemn er ei musikalsk teaterframsyning som tar for seg brytningane i det moderne samiske samfunnet. Etablerte tankesett og oppfatningar blir utfordra i møte med den nye tida; Kva er riktig og hva er gale? Nye val tvingar seg fram. Kva val må ein ta? Kva blir konsekvensane?

(...)

'Det finst ingen enkle svar på konfliktar om urfolk og naturresursar. Eg har prøvd å vise det'vesle'mennesket som blir ramma av konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt ifrå det. Samstundes ønskjer eg å utfordre gamalt tankegods som kan hindre ein kultur i å utvikle seg: Om ein kultur blir statisk – vil den dø ut. Teksten er skrive med stor kjærleik til den samiske kulturen, men er også eit innlegg i den dagsaktuelle debatten om storsamfunnets press mot ein av verdas mest sårbare næringar',sier dramatikar Sven Henriksen."

KILDER:

 Beaivváš Sámi Našunálateáhter, beaivvas.no, 20.04.2017,  http://beaivvas.no/nb/mavssaheapmi/

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 07.06.2016, http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/mavssaheapmi-hemn/

Nasjonalbiblioteket, forestillingsplakat, overlevert Sceneweb 19.04.2017

Nasjonalbiblioteket,forestillingsprogram, overlevert Sceneweb 31.05.2018

Spilleplan
31. okt. 2016Alta kultursal – Forestilling
30. okt. 2016Thon Hotel Kautokeino – Forestilling
7. okt. 2016 kl. 19:00 – Thon Hotel Kautokeino – Urpremiere