Draum om hausten

Draum om hausten (2016) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Draum om hausten var basert på et skuespill av Jon Fosse med samme tittel. Produksjonen blir satt opp på Det Norske Teatrets Hovedscene.

Regissør var Trine Wiggen.

Rollen som Mann var delt mellom Gard Skagestad og Audun Sandem.

Rollen som Kvinne var delt mellom Iren Reppen og Sara Khorami.

Informasjon

(Objekt ID 54980)
Objekttype Produksjon
Premiere 15. okt. 2016
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Draum om hausten av Jon Fosse
Publikum Voksne
Antall publikum 3927
Antall hendelser 21
Språk Nynorsk
Emneord Teater, Drama
Spilleperiode 15. okt. 2016  
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Draum om hausten:

"I Draum om hausten teiknar ein av vår tids største dramatikar heilt vanlege livsløp og nokre heilt daglegdagse møte mellom menneske. Menneske som står kvarandre nær, eller ein gong har gjort det. Men i Fosses karakteristiske og poetiske språk, blir denne historia løfta til ei tidlaus forteljing om korleis kjærleiken utviklar seg.

Skjebnemøte

Ein mann og ei kvinne møtest tilsynelatande tilfeldig på ein gravplass. Dei kjenner til kvarandre frå før, og har alltid kjent ei tiltrekking. Åra glir av garde, nesten umerkeleg. Han forlet kone og barn. Mistar kontakten med foreldra og sonen sin. Kanskje fordi han ville. Kanskje fordi det berre blei slik. Alt har skjedd, og ingenting har skjedd. Alt er ein leik, og alt er eit alvor.

Kanonisert

Draum om hausten er ifølgje Morgenbladets jury som kanoniserte stykket i 2013, eit nøkkelstykke i Fosses forfattarskap:'I disse spennene risser en dramatiker av verdensformat dypt menneskelige og tydelig utydelige skjebner som baler med stort og smått i en evig pulserende dynamikk'. Fosses dramatikk, romanar og lyrikk er omsett til om lag førti språk. Han er oppført over store delar av verda, har vunne Den Internasjonale Ibsenprisen, Nordisk Råds litteraturpris og blir ofte nemnt som Nobelpriskandidat.

Trine Wiggen

Regissør og skodespelar Trine Wiggen har eit nært forhold til Jon Fosses forfattarskap. Ho debuterte på Den Nationale Scene i 1995 som jenta i Namnet, Fosses gjennombrotsstykke. Sidan har ho utvikla konsept og stått for tekstbearbeidingar av fleire av stykka hans, hovudsakleg i det frie scenekunstfeltet. I 2002 dramatiserte ho romanen Stengd gitar som blei spelt under tittelen Liv på Den Nationale Scene og seinare både produsert av NRK Radioteatret og oppført i Dansk Radio."

KILDER:

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 06.05.16, http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/draum-om-hausten/

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb 31.05.2018.

Spilleplan
15. okt. 2016Hovudscenen, Det Norske Teatret Premiere