Romeo og Julie

Romeo og Julie (2016) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Romeo og Julie var basert på en tragedie av William Shakespeare, Romeo and Juliet. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var Maren E. Bjørseth. Hun ble nominert til Heddaprisen 2016 i kategorien for beste regi.

Axel Gherken Bøyum og Kjersti Dalseide spilte tittelrollene.

Informasjon

(Objekt ID 52318)
Objekttype Produksjon
Premiere 5. mar. 2016
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Romeo og Julie av William Shakespeare
Publikum Voksne, Ungdom
Antall publikum 12099
Antall hendelser 72
Språk Nynorsk
Uttrykksformer Tragedie, Teater
Spilleperiode 5. mar. 2016  
Nettsted Det Norske Teatret
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Romeo og Julie:

"Kjærleiken overvinn alt. Også døden.

I Veronas lyse by har familiane Capulet og Montague lege i krig så lenge nokon kan hugse. Ingen veit lenger kvifor. Midt i valden og blodsutgytinga finn to ungdomar kvarandre; Romeo av huset Montague og Julie av huset Capulet. Forelskinga blir redninga deira - ei flukt frå den harde og uforståelege verkelegheita. Men ei tragisk misforståing får fatale følgjer og snur kjærleiksrus til ulykke. Lagnaden har valt dei unge elskande ut til å skape forsoning mellom familiane."

Teatret satte anbefalt nedre aldersgrense til 13 år.

KILDER:

Det Norske Teatret om Romeo og Julie, 20.04.2016, www.detnorsketeatret.no http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/romeo-og-julie/

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 05.01.2016

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 23.10.2019

Spilleplan
5. mar. 2016 kl. 17:30 – Scene 2 – Premiere
Presseomtale

Lillian Bikset, I strategi og lidenskap, humor og sorg, finner Romeo og Julie balansen, Dagbladet 5. mars 2016:

"Blodet banker og blodet brenner i aggresjon og i kjærlighet. Maren E. Bjørseths regi av Romeo og Julie styrer sikkert mellom lidenskapene, og mellom komedien og tragedien. (...) Dette er en av de Romeo og Julie-oppsetninger der navnene burde stått i omvendt rekkefølge.Hun er iverksetteren, han er følgeren. BådeKjersti Dalseide og Axel Gherken Bøyum spiller sine roller med en blanding av naiv oppriktighet og ideologisk bevissthet. Julie og Romeo deler sin seksuelle oppvåkning, også den, mer markert uttrykt i henne, men deres bånd skyldes ikke bare de hormoner som for første gang får utløp. Disse to kjenner noe igjen i hverandre, noe de ikke ser i noen av de andre rundt seg: En felles skepsis til vennenes og de voksnes kynisme og fastlåste ideer, en gjennomtenkt trang til opprør mot en konflikt de begge ser som unødvendig. At han er en Montague og hun en Capulet er en motivasjon mer enn det er en hindring."