Vildanden

Vildanden (1942) var en teaterproduksjon av Trøndelag Teater. Vildanden var basert på et skuespill av Henrik Ibsen med samme tittel.

Trøndelag Teaters daværende teatersjef Henry Gleditsch var regissør, og skulle også ha spilt rollen som Doktor Relling. Men rett før den planlagte premieren 6. oktober ble han arrestert av den tyske okkupasjonsmakten. Han ble henrettet 7. oktober.

Axel Thue spilte Gregers Werle.

Ingolf Rogde spilte Hjalmar Ekdal.

Siri Rom spilte Hedvig Ekdal.

Til tross for henrettelsen av Henry Gleditsch ble oppsetning av Vildanden likevel vist, etter en to uker lang utsettelse av premieren. Kristian Hefte overtok rollen som Relling.

Da teppet falt premierekvelden, reiste publikum seg og stod i stillhet før de taust forlot teatersalen. Ved de følgende oppførelsene av Vildanden ble det heller ikke applaudert.

Informasjon

(Objekt ID 41801)
Objekttype Produksjon
Premiere 20. okt. 1942
Produsert av Trøndelag Teater
Basert på Vildanden av Henrik Ibsen
Publikum Voksne
Antall hendelser 28
Språk Norsk
Uttrykksformer Teater, Drama, 2. verdenskrig
Les mer

KILDER:

Norsk Biografisk Leksikon om Henry Gleditsch, www.nbl.snl.no, 13.10.2014, https://nbl.snl.no/Henry_Gleditsch

Trøndelag Teaters repertoardatabase. Giver: Trøndelag Teater. Importert 28.08.2014