Lykken banker på

Lykken banker på (1941) var en operetteproduksjon av Trøndelag Teater. Lykken banker på var en norgespremiere basert på en operette av Ralph Benatzky (musikk) og Hans Müller-Einigen (dramatiker). 

Regissør var Toralf Sandø.

Lykken banker på, ble bare spilt bare 2 ganger våren 1941 som følge av Kultur- og folkeopplysningsdepartementets strenge regulering av norsk teatervirksomhet under den tyske okkupasjonen av Norge, hvor Trøndelag Teater for en periode måtte løse alle skuespillere fra sine kontrakter.

Lykken banker på ble satt opp igjen i september, med noen nye skuespillere.

Informasjon

(Objekt ID 41696)
Objekttype Produksjon
Premiere 20. mai. 1941
Produsert av Trøndelag Teater
Basert på Lykken banker på av Ralph Benatzky, Hans Müller-Einigen
Publikum Voksne
Antall hendelser 52
Språk Norsk
Emneord Operette, 2. verdenskrig, Teater
Spilleperiode 20. mai. 1941  
Les mer

Etter forestillingen 21. mai stengte teatret på grunn av skuespillerstreiken under 2. verdenskrig:

Skuespillerne var de første yrkesgruppene i Norge som havnet i strid med tyskerne. Dette skjedde som følge av de strenge innstrammingene det første okkupasjonsåret. Først og fremst dreide konflikten seg om at skuespillere ved Nationaltheatret nektet å ta oppdrag for kringkastingen. NRK var NS-styrt og de påla skuespillere å ta oppdrag for NRK i fritiden, hvor de skulle lese opp nazistisk propaganda. En motstandsgruppe ved Nationaltheatret stod i spissen for denne motstanden. Skuespillerne som nektet fikk yrkesforbud. Denne situasjonen førte til skuespillerstreik som startet 21. mai 1941 i Oslo, Bergen og Trondheim. 15 skuespillere og tillitsmenn ble arrestert, bl.a. Georg Løkkeberg, Arnulf Øverland, Francis Bull, Henki KolstadErik Melbye Brekke  og Leif Juster.

Det var Terboven selv som var i spissen for dette arbeidet, han ville knuse all motstand med makt og det ble truet med harde straffer, bl.a. dødsstraff. Skuespillerne gikk da i forhandlinger med tyskerne hvor de gikk inn for å oppta arbeidet igjen om de arresterte ble satt fri. Tyskerne derimot nektet å forhandle, de krevde vilkårsløs kapitulasjon. Dette fikk de og de arresterte ble med tiden også satt fri, de siste slapp ut i juli 1942.

Skuespillerstreiken i mai 1941 utløste også en konflikt mellom institusjonene og okkupantene, da teaterlederne stilte seg på lag med skuespillerne. Teatrene stengte dørene 21. mai og nektet å søke NS om tillatelse til å drifte, slik NS krevde. Konflikten endte med at styret og ledelsen ved Nationaltheatret ble arrestert og NS-medlemmet Gustav Berg-Jæger ble innsatt som teatersjef. Denne innsettelsen førte til publikumsboikott ved teatret. Bare tyskerne kom for å se forestillingene.

KILDER:

Birkelund, Sigurd:  NS og teaterlivet under okkupasjonen. Masteroppgave, UiO, 2014

Trøndelag Teaters repertoardatabase. Giver: Trøndelag Teater, 17.09.2014

Øisanf, Ole ((1962) Trøndelag Teater gjennom 25 år, Trøndelag teater, A. Holbæk Eriksen & Co. A.s, Trondheim

Øvrige medvirkende

Svend Svendsen: Instruktøren i nypremieren

Spilleplan
19. sep. 1941Gamle Scene, Trøndelag Teater Nypremiere
21. mai. 1941Gamle Scene, Trøndelag Teater Forestilling
20. mai. 1941Gamle Scene, Trøndelag Teater Norgespremiere