Røvarane

Røvarane (2014) var en teaterproduksjon av Det Norske Teatret. Røvarane var basert på et skuespill av Friedrich von Schiller, Die Räuber. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Scene 2.

Regissør var Jonas Corell Petersen.

Kyrre Hellum spilte Karl von Moor.

Eivin Nilsen Salthe spilte Franz von Moor.

Røvarane ble nominert til Heddaprisen 2014 i kategorien for årets forestilling.

Ragnar Hovland ble nominert til Heddaprisen 2014 i kategorien for beste scenetekst for sin oversettelse av Røvarane og sin oversettelse av Lukas Bärfuss' Tjue tusen sider.

Informasjon

(Objekt ID 38092)
Objekttype Produksjon
Premiere 21. feb. 2014
Produsert av Det Norske Teatret
Basert på Røverne (Morderne) av Friedrich von Schiller
Publikum Voksne
Antall publikum 1643
Antall hendelser 21
Språk Nynorsk
Emneord Teater, Drama
Spilleperiode 21. feb. 2014  
Spilletid 1 time, 40 minutter uten pause
Nettsted Det Norske Teatret
Les mer

På Det Norske Teatrets hjemmeside står blant annet dette om Røvarane:

"Greve og far i huset meiner det berre er når ein er utru eller slost, når ein bryt alle normer og moralske reglar, at ein er fri til å tenkje høgare tankar. Derfor er han godt i gang med sitt eige moralske nedbrytingsprosjekt som består av årgangsvin og porno på iPaden. Den pliktoppfyllande sonen Franz prøver desperat å fange farens merksemd og vekkje farskjensla i han. Men faren er som alltid berre oppteken av tvillingbroren Karl, som lever eit bekymringslaus studietilvere med kompisane. Karl er mykje penare enn broren, og blir også oppfatta som smartare og meir belest enn det han eigentleg er. Han har lett for det. Franz er svart av hat og sjalusi og lykkast både i å vende faren mot Karl og i å stikke av med kjærasten hans. I desperasjon samlar Karl ein gjeng med studievenner og dannar ein røvarbande som kjempar for fridom og rettferd, slik dei ser det. Men etter kvart blir måla meir ekstreme og det heile kjem ut av kontroll.

Schillers ungdomsstykke
Friedrich Schiller (1759-1805) er ved sida av Goethe den store klassiske søyla i tysk litteratur. Han var berre 22 år da han skreiv denne klassikaren. Eit viktig aspekt ved stykka til Schiller er konfliktar knytte til identitetsproblematikk, individet versus makta og samfunnsordninga, opprøret mot det beståande. Røvarane er eit ungdomsverk av Schiller som han truleg byrja å arbeide med alt som syttenåring. Fem år seinare, i 1782, blei stykket uroppført, og det skapte ville tilstandar i teatret. Opprøret som følgde liknar meir moderne ungdomsfenomen der popkulturelle hendingar set i gang prosessar som vender dei unge mot det meir etablerte. Men i dag er det mykje som tyder på at dei unge manglar noko å gjere opprør for eller mot. Generasjon Lydig er dei blitt kalt. Dei drikk lite, gjer leksene og kranglar ikkje med foreldra sine. Eller ligg det likevel noko som blir undertrykt og ulmar under den politisk korrekte overflata?"

KILDER:

Repertoar på Det Norske Teatret 1913-2014. Overlevert Sceneweb 2015-09-08.

Det Norske Teatret, www.detnorsketeatret.no, 11.03.2014, 19.05.2014, http://www.detnorsketeatret.no/index.php?option=com_play&view=play&playid=413

Import fra premierelisten på Scenekunst.no 07/01-2014

Heddaprisen, heddaprisen.no, 19.05.2014, http://www.heddaprisen.no/pub/heddaprisen/main/?aid=1215

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 13.08.2015.

Spilleplan
21. feb. 2014 kl. 19:00 – Scene 2, Det Norske Teatret Premiere
Utmerkelser - Nominasjoner (1)