Musical Musikal

Musical Musikal (2002) var en musikalproduksjon av Det Norske Teatret. Musical Musikal var en urpremiere basert på en collage med utdrag fra kjente musikaler satt sammen av Daniel Bohr og Ola E. Bø. Produksjonen ble satt opp på Det Norske Teatrets Hovedscene.

Regissør var Daniel Bohr.

Med Musical Musikal ga Det Norske Teatret en forsmak på feiringen av deres 90-årsjubileum i 2003. Med forestillingen ønsket Det Norske Teatret å sette søkelyset på sin musikkspilltradisjon fra Ivar Aasen til Tom Waits.

Musical Musikal ble filmet og sendt i NRK.

Informasjon

(Objekt ID 32861)
Objekttype Produksjon
Premiere 9. nov. 2002
Produsert av Det Norske Teatret
Publikum Voksne
Antall publikum 22001
Antall hendelser 47
Språk Nynorsk
Uttrykksformer Teater, Musikal, Dans, Musikkteater
Spilleperiode 9. nov. 2002  
Nettsted Det Norske Teatret
Les mer

På hjemmesiden til Det Norske Teatret står det blant annet følgende om Musical Musikal:

"Musikkspelet eller syngespelet, operetten, musikalen og cabareten er verkeleg ein berebjelke i repertoaret på Det Norske Teatret frå byrjinga i 1913 og fram til i dag. La oss ta nokre døme frå den lange repertoarlista, berre for å gi publikum ei lita aning om kva dei har å gle seg til i denne framsyninga på Hovudscenen, som blir eit program av enkeltnummer; Ervingen, Fjelleventyret, Oklahoma, Teaterbåten (Showboat), Annie Get Your Gun, Trost i taklampa, West Side Story, Spelemann på taket, Mannen frå La Mancha, Når groværet kjem, Snart gryr ein morgon, Cats, Les Misrables, Så seile vi på Mjøsa, Jesus Christ Superstar, Operafantomet, Tolvskillingsoperaen, The Black Rider - og enno er lista lenger.

Ein del namn står sentralt i denne velsmakande salaten, både av komponistar og forfattarar, og ein sentral arrangør og komponist som har prega norsk musikkteater i ein mannsalder, kjem særleg til å setje sitt preg. Vi tenkjer sjølvsagt på Egil Monn-Iversen."

KILDER:


Repertoar på Det Norske Teatret 1913-2014. Overlevert Sceneweb 2015-09-08.

Det Norske Teatret, detnorsketeatret.no, 15.10.2012, http://www.detnorsketeatret.no/index.php?option=com_play&view=play&playid=327

Spilleplan
9. nov. 2002Hovudscenen – Urpremiere