Vendepunkt

Vendepunkt (2011) er en samarbeidsproduksjon mellom initiativtakerne Lene Helland Rønningen og Marte Huke, og fire institusjoner på Arkivsenteret Dora i Trondheim;  Statsarkivet i Trondheim, Interkommunalt Arkiv Trøndelag, NTNU Universitetsbiblioteket, Forsvarsmuseet Magasin Dora. Statsarkivet i Trondheim står som eier av prosjektet.

Vendepunkt ble distribuert gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Trondheim og Sør-Trøndelag. 

Informasjon

(Objekt ID 32262)
Objekttype Produksjon
Premiere 12. nov. 2011
Produsert av Arkivsenteret Dora, Lene Helland Rønningen
Publikum Ungdom
Språk Norsk
Emneord Teater, Ungdomsforestilling
Spilleperiode 12. nov. 2011  
Nettsted VENDEPUNKT

Krav til spillested

Blending Ja
Publikum 100
Andre En gymsal med oppbygget publikumsamfi er å foretrekke. Vi trenger ingen sceneforhøyning, men ser helst at publikum kan plasseres i amfi slik at alle får sett godt.
Les mer

På hjemmesiden til produksjonen står blant annet følgende om Vendepunkt:

"Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen er uunngåelig, når det ikke er en vei tilbake. Slik har det vært til alle tider: I vendepunktet blir konsekvensene av dine eller andres valg tydelige. Men hva påvirker deg til å ta de valgene du tar?

Teaterforestillingen Vendepunkt undersøker ungdoms kraft til å endre. Fra arkivene på Dora har vi hentet frem fortellinger om mennesker som står overfor ulike valg i livet. I tillegg har ungdom fra hele Trøndelag bidratt med tekster og innspill til forestillingen. Det har blitt en fortelling som handler om vendepunkt til alle tider. Gjennom å lage teater basert på hendelser fra fortiden ønsker vi å sette fokus på arkivene som kulturell og demokratisk ressurs.

Forestillingen bygger på ideen om å knytte virkelige hendelser fra ungdoms liv i fortiden, funnene i arkivene, sammen med dagens ungdoms erfaringsverden og perspektivet på livet, som ofte er svært fokusert på nåtid og fremtid. Forestillingen gir en forståelse av at alt henger sammen og at dagens ungdom er lenket sammen med og er en del av historien vår.

(...)

Forestillingen er et kunstverk som står helt for seg selv, men stimulerer også til læring og kan derfor lett knyttes opp til læringsmål i læreplanen for samfunnsfag, historie og norsk.

Forestillingen har blitt til gjennom medvirkning fra målgruppen gjennom 13 skriveverksted holdt gjennom DKS og deltakelse fra en referansegruppe i produksjonsperioden. Medvirkningen har sikret forestillingens relevans for målgruppen, men elevene har på denne måten også bidratt til å utforme selve forestillingen, og noen av deres tekster forekommer også ordrett i forestillingen. De historiske scenene som inngår i forestillingen er hentet fra lokale historien (Midt-Norge) noe som skaper gjenkjenning og identifikasjon hos elevene."

Prosjektet Vendepunkt (2010-2012) var en treårig satsning for utvikling av nyskapende formidlingsformer for kulturarv, for ungdom (13-19 år). I møte mellom arkiv, litteratur og teater oppsto nye formidlingsformer og metodikker. Dokumentasjon av de unges deltagelse underveis var et avgjørende prinsipp slik at man kunne skape nye kulturprodukter gjennom kunnskap om målgruppen. De tre fasene i prosjektet var verksted (2010), teaterforestilling (2011) og bok (2012). Alle fasene hadde vendepunktet og endringen som en tematisk inngang, både i et historisk og et samtidig perspektiv. Gjennom dette ville prosjektet skape kunstformer som berørte målgruppen, men som samtidig pekte på en kollektiv forbindelse mellom deres egne fortellinger og historier fra arkivene.

I 2010 tilbød DKS verkstedet til ungdomsskoler og videregående skoler i hele Trøndelag. Her fikk elevene utforske kildemateriale og fortellinger fra eget liv gjennom dramametoder og kreativ skriving. Det ble gjort en omfattende dokumentasjon av dette som så ble utgangspunktet for utviklingen av en teaterforestilling. I 2011 turnerte forestillingen Vendepunkt gjennom DKS, og den er igjen satt opp for ny turne i 2013. I 2012 ble det utviklet et erfaringshefte som dokumenterer prosjektets resultater, planlagt utgivelse er våren 2013.

Vendepunkt ble nominert til Gullsekken for 2011, nominert av Norsk Kulturråd.

Kilde:

Arkivsenteret på Dora, arkvisenteret.no, 09.11.2012, http://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

Medvirkende (19)
Navn Rolle
Marte Huke – Forfatter
Lene Helland Rønningen – Konsept/Ide
Nora Evensen – Instruksjon
Trond Engum – Komposisjon
Lene Helland Rønningen – Dramaturg
Gunnar Fretheim – Scenografi
Jenny Hilmo Teig – Kostymedesign
Trond Engum – Lyddesign
Ingvild Johanne Meland – Skuespiller
Ole Romsdal – Skuespiller
Janne Brit Rustad – Skuespiller
Andreas Medbøe Thoresen – Skuespiller
Elizabeth Piro Volan – Skuespiller
Lene Helland Rønningen – Prosjektleder
Ane Wennevold – Produsent
Marte Huke – Konsulent
Tone Håseth – Koordinator
Marte Huke – Annet (Research)
Lene Helland Rønningen – Annet (Research)
Spilleplan
29. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
27. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
24. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
23. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
22. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
14. nov. 2011Arkivsenteret Dora Forestilling
12. nov. 2011Arkivsenteret Dora Urpremiere
Utmerkelser - Nominasjoner (1)