The point of no return

Produsert avHappy Gorilla Dance Company
CoprodusenterBIT Teatergarasjen
UttrykksformerPerformance, Musikk, Teater

Om The point of no return

The point of no return av Happy Gorilla Dance Company utforsker historiske hendelser og strømninger.

Vi sier på norsk at det aldri er for sent å snu, men noen ganger er det det. HGDC forsøker å sirkle inn dette punktet i en sammenveving av en av historiens største kriger og kinesisk mytologi, i den hensikt å tematisere og spille på forskjellige kulturelle aspekter ved den dype krisen, hvor man bare må videre og veien fram er mer eller mindre usynlig.

Les mer

Medvirkende

Spilleplan

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Mer om The point of no return

  Tekst fra The point of no return av Happy Gorilla Dance Company:

  "Do we have a duty to remember? 1,2,3,4:
  Memory is life,
  Born by living societies founded in its name.
  Because memory is not just an individual experience,
  But also part of the collective consciousness.
  History, on the other hand,
  Is the reconstruction,
  Always problematic and incomplete,
  Of what is no longer.
  It's nice to be together
  Especially during turning points
  When things are upside down and
  Future is just a blink ahead of us.
  Life is about personal construction.
  It is said that to live in happiness,
  One has to live remotely.
  It includes the ability to choose a community,
  With a privileged access and some recognition.
  At night, the workers education establishes
  A counterpoint to their production activity.
  The factory turns into a university.
  A library and training courses for self-improvement.
  Computer, English, economy, art, dance,
  As each class room opens onto a possible future.
  Let´s think that tomorrow will be better!"

  (Originalteksten var på engelsk, men en direkte oversettelse blir som følger:

  "Har vi en plikt til å huske? 1,2,3,4:
  Minnet er livet,
  Født av de levende samfunn, grunnlagt i dets navn.
  Fordi minnet ikke bare er en individuell erfaring,
  Men også en del av den felles bevisstheten.
  Historie, på den andre siden,
  Er rekonstruksjonen,
  Alltid problematisk og ufullstendig,
  Av det som ikke lenger er.
  Det er fint å være sammen
  Spesielt gjennom vendepunkter
  Når ting er opp-ned og
  Framtida bare ligger et blunk foran oss.
  Livet handler om personlig konstruksjon.
  Det er sagt at for å leve lykkelig,
  Må en leve fjernt fra andre.
  Det omfatter evnen til å velge et fellesskap,
  Med privilegert tilgang og en viss gjenkjennelse.
  Om natten etablerer arbeiderutdanningen
  Et motpunkt til produksjonsaktiviteten.
  Fabrikken forvandles til et universitet.
  Et bibliotek og treningskurs for selvforbedring.
  Data, engelsk, økonomi, kunst, dans,
  Etter hvert som hvert klasserom åpner seg mot en mulig framtid.
  La oss tenke at imorgen blir en bedre dag!")

  BIT Teatergarasjen skriver følgende om Happy Gorilla Dance Company:

  "Happy Gorilla Dance Company (HGDC) er et nytt live-art prosjekt som kaster bevegelser mot en vegg av lyd, strømmende ut av en åpen dør, som presenterer dans, musikk og tekst på en lekende måte.

  Eller som kompaniet beskrev seg selv i en tidlig fase under en miniatyrvisning på PrøveRommet - scenekunst! under METEOR 2011: 'Vi kan også kalle dem 'the goingbananas.com', fordi lysets hastighet noen ganger er svært langsom, og alt er et tilfeldig punkt der man ikke kan vende tilbake. Handel og historie er essensielt for medlemmene, såvel som en konstant og mektig dialog med kinesisk kunst og mennesker. Det er et perfekt år for bananfisking'."

  Kilde:

  BIT Teatergarasjen, vårprogram 2012. 19.01.2012: http://bit-teatergarasjen.no/sesongprogram/