Benjamin i Helfigur

Benjamin i Helfigur: Refleksjonens Poestiske Rom er en workshopforestilling til markeringen av filosofen Walter Benjamin.

Informasjon

(Objekt ID 24709)
Objekttype Produksjon
Premiere 18. apr. 1997
Coprodusenter BIT Teatergarasjen, BIT20 Ensemble, Goethe-Institut Norge
Publikum Voksne
Uttrykksformer Workshop, Lesning

Krav til spillested

Blending Nei
Les mer

I vårprogrammet til BIT Teatergarasjen fra 1997 står det som Benjamin i Helfigur:

"BITs bidrag til markeringen av filosofen Walter Benjamin er en nordisk teaterworkshop av og med Bent Nørgaard, Per Flink Basse og Dona Bonflis fra Danmark, Mårten Spångberg fra Sverige og Knut Ove Arntzen og Invild Holm fra Norge. Refleksjonens Poetiske Rom vil bli en public reading, en enkel iscenesettelse i tre deler. Første del inneholder tekster om personlig søken i forhold til det fragmenterte subjekt, midtpartiet vil bli en paneldebatt med utgangspunkt i Benjamins estetikk, og siste del fokuserer på det personlige avtrykk i ordet i et "oppsplintret" speil. Benjamin i Helfigur - en tverrestetisk konferanse og kulturevenement."

På plakaten til Benjamin i helfigur står det:

"Walter Benjamins tekster står i et spesielt forhold til utviklingen av modernismen i det 20. århundre. Hans forsøk på å analysere kunstens betingelser i den moderne reproduksjonens tidsalder er et sentralt arbeid i forsøket på å gi den moderne kunsten et nytt ståsted i lys av endrede sosiale og produksjonsmessige forhold, og ikke minst i lys av den fascistiske bevegelsens anvendelse av de nye massemedier. Benjamins betydning vokste i etterkrigstiden etterhver som tekstene hans nådde ut til et bredere internasjonalt publikum først og fremst fordi han hadde tematisert problemstillinger som kom til å bli utgangspunkt for viktige debatter i denne epoken. Med dette prosjektet vil BIT Teatergarasjen forsøke å kaste lys over de forbindelseslinjer som finnes gjennom Benjamin, til musikk, teater, film, litteratur, filosofi og billedkunst i perioden etter den 2. verdenskrig, for å se hvilke nedslagsfelt hans tenkning rommet og fortsatt rommer."

Kilde 1: Vårprogram 1997, BIT Teatergarasjen

Kilde 2: Plakat: Benjamin i Helfigur, 1997, BIT Teatergarasjen

Medvirkende (6)
Navn Rolle
Knut Ove Arntzen – Medskaper
Dona Bonflis – Medskaper
Per Flink Basse – Medskaper
Ingvild Holm – Medskaper
Bent Nørgaard – Medskaper
Mårten Spångberg – Medskaper
Spilleplan
19. apr. 1997 kl. 18:00 – Scene USF – Forestilling
18. apr. 1997 kl. 18:00 – Scene USF – Urpremiere
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler