The End - a gentle reminder

The End - a gentle reminder (2011) av Vibeke Flesland Havre er teaterproduksjon om livets betingelser og gleden over å være til.

Produksjonen er resultatet av et samarbeid mellom ulike scenekunstnere som har utforsket temaet død.

Informasjon

(Objekt ID 17104)
Objekttype Produksjon
Premiere 2. sep. 2011
Produsert av Bergen Borgerscene
Coprodusenter BIT Teatergarasjen
Publikum Voksne
Språk Engelsk
Uttrykksformer Teater, Musikkteater
Spilleperiode 2. sep. 2011  
Spilletid Ca 60 min
Les mer

I høstprogrammet 2011 til BIT Teatergarasjen er The End - a gentle reminder av Vibeke Flesland Havre beskrevet slik:

"I vår del av verden hører døden til på sykehusene, i avisene og på fjernsynet. Vi vil ikke se den på nært hold, verken som linjer i ansiktet eller som avdøde slektninger. Og jo mer vi distanserer oss fra døden, jo fjernere blir den og jo større blir dødsangsten.

Med forestillingen The End - a gentle reminder settes livet i perspektiv ved hjelp av sang, dans og musikk. Dette er en livsbejaende forestilling om å være tilstede og å forsvinne, og en påminnelse om den evige historien og hvem vi egentlig er.

'Hamm: Nature has forgotten us.

Clov: There's no more nature.

(Sceneweb's kommentar: Her er to replikker utelatt.)

Hamm: But we breathe, we change! We loose our hair, our teeth! Our bloom! Our ideas!

Clov: Then she hasn't forgotten us.'

Fra Endgame av Beckett.**

Forestillingen kombinerer to fiksjonslag, et begravelsesrituale og et erindingsrom. Hovedpersonen i stykket finnes ikke lenger. Dette har han vanskelig for å akseptere, men etterhvert som forestillingen utvikler seg, forstår han at selv ikke hans eget tilsynelatende meningsløse liv var helt uten mening.

'Every choice you make, shapes the future, just like the world we live in is a result of all the choices people have made throughout history. This gives you a lot of responsibility. It also makes you a very important person.'

Vibeke Flesland Havre har allsidig erfaring fra teaterets forskjellige produksjonssektorer og lang fartstid som frilansskuespiller både fra inn- og utland. I 2009 inviterte hun en rekke av kunstnere fra Bergens kunstmiljø til et samarbeid, hvor alle hadde ulike tanker om hvordan vi betrakter døden i vår tid. Dette samarbeidet har resultert i forestillingen The End - a gentle reminder.

'She said: I know what it's like to be dead. And she's making me feel like I’ve never been born.'

Fra She said she said av John Lennon.***

'Livet forstås baklengs, men må leves forlengs',

Parafrase av Søren Kierkegaard."

Kilde:

BIT Teatergarasjen, høstprogram 2011. 09.08.2011: http://www.bit-teatergarasjen.no/article/404

**Scenewebs kommentar: Stykket finnes i norsk oversettelse. Gjeldende passasje lyder der som følger:

'Hamm: Naturen har gløymt oss.

Clov: Naturen finst ikkje meir.

(Her er to replikker utelatt.)

Hamm: Men vi pustar, vi forandrar oss! Vi mister håret, tennene! Helsa og ideala!

Clov: Så har han altså ikkje gløymt oss.'

Fra Sluttspel av Beckett, oversatt til norsk av Bjørn Endreson.

***I norsk oversettelse betyr Lennon-sitatet 'She said: I know what it's like to be dead. And she's making me feel like I’ve never been born.' dette: 'Hun sa: Jeg vet hvordan det er å være død. Og hun får meg til å føle meg som om jeg aldri hadde vært født.'

Spilleplan
Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler