DocuDans

DocuDans (2007) var en danseproduksjon av Øyvind Jørgensen. DocuDans bestod av en base på seks korte soloer for seks forskjellige dansere. Soloene var dokumentariske og personlige i sitt innhold. Tre soloer ble vist per forestilling, og DocuDans bestod på denne måten av to forestillingsteam. Produksjonen ble urfremførtVinstra ungdomsskole.

Koreograf var Øyvind Jørgensen.

Informasjon

(Objekt ID 1061)
Objekttype Produksjon
Premiere 19. nov. 2007
Produsert av Øyvind Jørgensen Produksjoner
I samarbeid med Dansens Hus, Norsk scenekunstbruk, RAS
Publikum Ungdom, Voksne (fra 13)
Antall hendelser 83
Språk Norsk
Emneord Dans, Dokumentar, Foredrag, Danseteater, Teater, Tverrkunstnerisk, Ungdomsforestilling, Samtidsdans
Spilleperiode 12. nov. 2007  —  nov. 2008
Spilletid Cirka 45 minutter + eventuell samtale på 15 minutter. Ingen pause.
Nettsted Øyvind Jørgensen Produksjoner

Krav til spillested

Minste scenebredde 10m
Største scenebredde 14m
Minste scenedybde 10m
Største scenedybde 14m
Minste takhøyde 4m
Krav til lys Medbringes (3 stk arbeidslamper)
Krav til lyd Medbringes
Blending Nei
Opprigg 120 Minutter
Nedrigg 60 Minutter
Publikum 100
Andre Temperatur: Rommet det skal danses i må være oppvarmet til ca. 20 grader. Scene: Spilles på gulv: Nyvasket, ikke betong, uten fliser med ren overflate. Bruker ikke dansematter. Blending: NEI
Les mer

Kompaniet skriver om produksjonen:

"Ideen bak DocuDans ble født under turne på videregående skoler i Oppland fylke med Peer Gynt nr 371 vinteren 2006, og er et resultat av erfaringene koreograf og danserne gjorde seg i møte med elevene. Vi savnet muligheten for å gå i dialog med elevene, og de gangene vi fikk mulighet til det, opplevdes dialogen fruktbar og stimulerende både for elevene og for oss. Med utgangspunkt i erfaringene fra turneen ønsket vi i forestillingen DocuDans å komme elevene mer direkte i møte.

DocuDans var en forestilling i kontinuerlig prosess for visning på skoler, i prøvestudio og uformelle settinger.

Alle soloene i DocuDans var dokumentariske og personlige i sitt innhold, med utgangspunkt i spørsmålene: "Hvorfor danser jeg?" og "Hvorfor begynte jeg å danse?" Til sammen favnet de seks soloene et vidt spekter av dansens indre og ytre strukturer, og reflekterte ulike danseretninger fra klassisk ballett, moderne- og samtidsdans, til mer populær og folkelig dans. Målsettingen var å bevisstgjøre elevene, nyansere deres forhold til dans generelt og skape diskusjon.

Hver enkelt danser hadde i samarbeid med koreograf Øyvind Jørgensen utviklet sitt eget bevegelsesmateriale. Alle soloene var fundamentert i egen erfaring og bakgrunn, slik at de hadde personlige uttrykk og tilstedeværelser. Det danseriske uttrykket vekslet mellom det abstrakte og konkrete. Vi benyttet oss av overraskelsesmomenter og humor, blant annet kunne de andre danserne enkelte ganger uventet tre inn i soloen, og i korte sekvenser danse unisont med eller i kontrast til solodanseren.

I soloene var det integrert en god del tekst basert på personlig, subjektiv opplevelse og erfaring. Teksten var dokumentarisk og biografisk i sitt innhold, og var utarbeidet i fellesskap mellom koreograf og danser. Dans og tekst ble framført samtidig slik at soloene kunne oppleves som et dansende foredrag. På et nivå hadde DocuDans et dokumentarisk og informativt preg. På den andre side var den personlig og subjektiv. Forestillingen appellerte til både noe følelsesmessig og noe intellektuelt, der det personlige også framstod som det dokumentariske.

Det ble oppmuntret til direkte dialog underveis i forestillingen, for eksempel når det oppstod spontane spørsmål og respons fra salen. Det ble også gitt rom for danserne til kunne å følge opp impulser i situasjonen, både verbalt og fysisk. På denne måten var forestillingen til en viss grad fleksibel og under kontinuerlig utvikling.

Litt om musikken:

Koreograf Øyvind Jørgensen og komponist Petter Wiik har samarbeidet i 10 produksjoner de siste 10 år, og utvalgte utdrag fra ferdigkomponerte verker fra tidligere forestillinger ble brukt i DocuDans. For å skape spenning og utvikling i soloenes forløp, brukte vi også kontrasterende musikk/lydkilder, musikk fra alle sjangere som understøttet overraskelsesmomenter og humoristiske aspekter, musikk som skapte gjenkjennelighet blant elevene, musikk danserne hadde et forhold til, eller musikk som representerte og reflekterte ulike danseformer eller det tematiske og innholdsmessige.

Kunstnerisk vurdering etter 64 forestillinger, april 2008 (Utdrag av rapport):

"DocuDans har fungert svært godt for målgruppen. Den direkte dialogen vi har tilstrebet, har resultert i fine møtepunkter med ungdommene, og åpnet for samtaler og utveksling av både informasjon og mer personlige ståsteder.

Elevene har vært påtagelig lydhøre og overraskende fokuserte og konsentrete under forestillingene, på tross av i utgangspunktet ulik interesse for dans.

Forestillingen har også vist seg å fungere godt for et voksent publikum. Responsen vi har fått fra lærere og andre voksenpersoner, gir uttrykk for at forestillingen framstår personlig og rører ved tilskueren, i tillegg til å både informere og gir danseopplevelser."

Dansere Team I: Biniam Yhidego, Silje Høgaas og Øyvind Jørgensen

Dansere Team II: Nils Jakob Johannesen, Sittibancha Bamphen, og Kenya K. F. Parsons

Samarbeidspartnere: Dansens Hus, Oppland fylkeskommune, Norsk Scenekunstbruk og videregående skoler i Oslo og omegn

DocuDans av Øyvind Jørgensen Produksjoner ble støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere. Gjenopptakelsen av forestillingen er støttet av Norsk kulturfond, Fond for utøvende kunstnere og Fond for lyd og bilde."

KILDER:

Nasjonalbiblioteket, forestillingsprogram overlevert Sceneweb, 23.10.2019

Øyvind Jørgensen, ojprod.com, 01.08.2010, http://www.ojprod.com/prod_07-09/DocuDans/omforestillingen.html, 22.01.2021, http://www.ojprod.com/prod_07-09/DocuDans/introduksjon.html

Medvirkende (12)
Navn Rolle
Øyvind Jørgensen – Tekst
Øyvind Jørgensen – Koreografi
Petter Wiik – Musikk
Øyvind Jørgensen – Kostyme
Biniam A. Gezai – Skuespiller (Team I)
Sittibancha Bamphen – Danser (Team II)
Kenya Foss Parsons – Danser (Team II)
Biniam A. Gezai – Danser (Team I)
Silje Høgaas – Danser (Team I)
Nils Jakob Johannesen – Danser (Team II)
Øyvind Jørgensen – Danser (Team I)
Stine Bendiksen – Produsent
Spilleplan
26. apr. 2008Liten sal, Sandnes Kulturhus Forestilling
25. apr. 2008Liten sal, Sandnes Kulturhus Forestilling
7. des. 2007Studioscenen, Dansens Hus, Oslo Forestilling
6. des. 2007Studioscenen, Dansens Hus, Oslo Forestilling
5. des. 2007Studioscenen, Dansens Hus, Oslo Forestilling
4. des. 2007Studioscenen, Dansens Hus, Oslo Forestilling
3. des. 2007Studioscenen, Dansens Hus, Oslo Forestilling
19. nov. 2007Vinstra Ungdomsskole Urpremiere
nov. 2007 Forestilling
Festivaler (1)
Showbox nov. 2007
Presseomtale

Sidsel Pape, 05.12.2007, Sikkert, spontant og sant, Scenekunst, 01.08.2010, http://www2.scenekunst.no/artikkel_4182.nml:
"Docudans er et oppriktig opplysningsprosjekt om scenisk dans og dansere. Utøverne beveger med selvopplevde historier og selvbiografisk bevegelse."