Vestfold Festspillene

Vestfold Festspillene as, stiftet 1991, er eiet av Vestfold fylkeskommune og fylkets fjorten kommuner.

Informasjon

(Objekt ID 9402)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Festival
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Etablert 14. okt. 1990
Epost info@vestfoldfestspillene.no
Nettsted Vestfold Festspillene

Kontaktinformasjon

Adresse Fjordgaten 13 B , 3125 Tønsberg
E-post info@vestfoldfestspillene.no
Telefon 47 33 30 88 50

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Organization number 959 259 119
Les mer

Vestfold Festspillene skal presentere musikk og annen scenekunst på høyt kunstnerisk nivå for flest mulig mennesker og være den viktigste formidler av dette i Vestfold
• Vestfold Festspillene skal bringe prosjekter og arrangementer til fylket som ellers ikke ville funnet sted
• Vestfold Festspillene skal i sitt program være aktuell i spennet mellom tradisjon og nyskaping

Spillesteder (1)
Egne produksjoner (1)
Tittel Premiere
Balladen om John Gundersen – 25. jun. 1994
Coproduksjoner (1)
Tittel Premiere
Det tålmodige – 1996 – Passage Nord Project