Christiania offentlige Theater

Christiania offentlige Theater var et teaterforetak som i utgangspunktet bestod av danske teaterfolk. De overtok lokalene til Det Strömbergske Teater da dette gikk konkurs våren 1828. Musikerne og orkesterfører Thrane ble med videre fra Det Strömbergske Teater.

I 1831 solgte Strömberg teaterbygningen til den danske skuespilleren A. Saaby. Bygningen ble ødelagt av brann i november 1835. Christianina offentlige Theater flyttet til Dramatiken hvor de holdt til frem til høsten 1837. Da flyttet teatret til nytt bygg på Bankplassen og endret navn til Christiania Theater.

Med Christiania offentlige Theater begynte “danifiseringen” av norsk teater for alvor.

Informasjon

(Objekt ID 77774)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Privatteater
Hovedfokus Teater
Etablert aug. 1828 (Avviklet 1837)

Kontaktinformasjon

Adresse Teatergaten 1, Oslo

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Les mer

KILDER:

Anker, Øyvind: Christiania Theaters repertoire 1827-99.

Næss, Trine. (2009, 13. februar). Johan Peter Strömberg: utdypning. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 22. november 2013 fra http://nbl.snl.no/Johan_Peter_Str%C3%B6mberg%2Futdypning.

Tilknyttede personer (5)
Waldemar Thrane – Dirigent (fra aug. 1828 til des. 1828)
Jens Lang Bøcher – Daglig leder (fra jun. 1828)
Henriette Bjerregaard – Skuespiller (fra jun. 1828)
Andrine Christensen – Skuespiller (fra jun. 1828)
Poul Boiflin – Skuespiller (fra jun. 1828 til jun. 1830)