Nordahl Grieg Teateret

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusTeater, Musikkteater
Etablert1978 (avviklet 31. des. 1987)

Om Nordahl Grieg Teateret

Nordahl Grieg Teateret (NGT) ble etablert i Bergen i 1978 av Knut Skodvin og Edvard Hoem.

Teatergruppen hadde en kunstnerisk profil som var klart politisk og på løpesedler som ble delt ut i forbindelse med etableringen av teateret, sto det blant annet at "Teateret skal være et anti-imperialistisk teater med brodd mot all imperialisme og særlig mot de to ledende imperialistmaktene USA og Sovjet".

Les mer

 • Images (0)
 • Video (0)
 • Audio (0)
 • Files (0)

  Tilknyttet

  Vis mindre

  Vis alle

  Mer om Nordahl Grieg Teateret

  Nordahl Grieg Teateret (NGT) hadde sine første forestillinger med musikk-revyen Å ber meg hem - fin revy om purk og pamp av Edvard Hoem og Klaus Hagerup.

  Revyen var opprinnelig skrevet som et bestillingsarbeid for Den Nationale Scene (DNS), men institusjonsteateret refuserte forestillingen. NGT greide imidlertid å trekke et stort publikum til forestillingen og satte seg som mål å gjøre teateret til en fast scene i Bergen.

  Teatergruppen etablerte seg med kontor- og snekkerlokale i byen med daglig leder og kontorassistent. I 1980 hadde Nordahl Grieg Teateret tre skuespillere betalt på heltid og utga også sitt eget tidsskrift og avis. NGT hadde en organisasjonsform som var i strid med statuttene for Teatersentrum (nå: Danse- og Teatersentrum/DTS) og fikk ikke medlemsskap der; Teateret var ikke eid av medlemmene, men ble drevet av en medlemsorganisasjon på ca 600 medlemmer, der årsmøtet valgte et styre for teateret, som hadde den kunstneriske, politiske og økonomiske ledelsen.

  NGT drev utstrakt turnevirksomhet og foretrakk stykker som hadde en lokal forankring med hensyn til emnevalg og språk.

  I 1979 måtte DNS avlyse forestillingen Vi e' søkkande god og NGT 'vikarierte' da på institusjonsteateret med forestillingen Alt e' en overgang av Jan Eggum. 

  NGT satte seg som mål å utvikle seg til et profesjonelt teater med nynorsk som scenespråk og deres første forestilling som profesjonelt teater var Bli fremfor alt ikke trette i 1980.

  Andre forestillinger fra denne teatergruppen var I skuggjen av Telavåg av Lars Mund Vaage (1979), Riksvegen vestover (1980), Barrabas (1980) og Dario Fo (1981). Gruppen deltok også under teaterfestivalen Bergenske Frynser i 1980.

  Etter noen års drift annonserte gruppen sin nedleggelse i 1982. Gjelden til teateret var blitt så stor at de ikke lenger greide å betjene den, ei heller betale lønn til sine fast ansatte.

  Teaterets styreformann, Arne Wåge, uttalte i forbindelse med nedleggelsen at "dødsårsaken er både kulturpolitisk og økonomisk" og "når folk kommer over 30 år, har de behov for et tryggere fundament og en skal ikke forlange at folk jobber 20 timer i døgnet, år etter år." (Bergens Tidende, 16. juni 1982).

  På dette tidspunktet hadde ikke teateret spilt på ett år og hadde heller ikke en fast stab lenger. I 1987 hadde NGT en opptreden på DNS med forestillingen Barrabas av Per Lagerkvist, i en versjon av Tore Nysæther og Tom Remlov, men NGT regnes likevel som nedlagt i 1982

  Kilde:

  Ludvigsen, Birthe-Lisbeth: "Frie teatergrupper og prosjektteatre i Bergen 1970-2006 - en kontekstualisert oversikt og beskrivelse" UiB 2007