Teater Rundt-Omkring

OrganisasjonstypeTeatergruppe
HovedfokusTeater, Barn og unge, Figurteater
Etablertapril 1975 (avviklet 31. des. 1991)

Om Teater Rundt-Omkring

Teater Rundt-Omkring (1975-1991) ble etablert av Sigurd Lysbakken, Geirdis Bjørlo og Jens Remfeldt i april 1975, med utspring i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Teater Rundt-Omkring ble lagt ned i 1991.

Gruppen blir i flere kilder omtalt som Bergens første, frie profesjonelle teatergruppe og drev i likhet med andre teatergrupper på denne tiden, omfattende turnevirksomhet. Teatergruppen deltok også i flere programmer på tv, i tillegg til deltakelse på festivaler utenlands. 

Les mer

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

Tilknyttet

Mer om Teater Rundt-Omkring

Teater Rundt-Omkring spilte oppsøkende teater for barn og kombinerte dukketeater, pantomime og teater, i forestillinger der barna selv ble invitert med å lage forestillingen.

Selv om gruppen for det meste laget barneteater, viste de også forestillinger for ungdom, og spesielt farsen Kjærlighet fikk gode kritikker. Stykkene teatergruppen viste hadde "... som hensikt å gi positive erfaringer av hva det er å leve sammen, arbeide sammen og være med i et fellesskap, istedenfor å motarbeide hverandre. I en voksenverden ville disse temaene kunne bli gjenkjennelige som 'politikk', og det er ingen tvil om at Teateret Rundt Omkring hører til de gruppene som har et gjennomtenkt forhold til sin egen politiske funksjon". (Sitat fra Anton Fjeldstad, Gruppeteater i Norden, 1981).

Teatergruppen kunne vise så mye som opptil 200 forestillinger pr. år, noe som antagelig var mulig fordi noen av medlemmene i gruppen jobbet full tid med dette. Teater Rundt-Omkring ble oppløst i 1991.

KILDER:

Danse- og teatersentrum, Teatersentrums Katalog 81, 20.08.2013

Helge Reistads privatarkiv. Giver: Helge Reistad, 29.09.2016

Ludvigsen, Birthe-Lisbeth: Frie teatergrupper og prosjektteater i Bergen 1970-2006 - en kontekstualisert oversikt og beskrivelse, UiB 2007