Memento

Memento er et teaterkompani som ble etablert av Ingvild Lien i 2008. Memento bruker et scenespråk som baserer seg på samtidens kultur med bruk av bevegelser i en dynamisk symbiose med musikk, film, design og tekst. Målet er å lage forestillinger som engasjerer og inspirerer.

I tillegg til å produsere egne forestillinger holder Memento også workshops innen sin arbeidsmetode.

Informasjon

(Objekt ID 28866)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Memento Stage Productions
Organisasjonstype Teatergruppe
Hovedfokus Teater
Etablert 2008
Epost ingvildlien@yahoo.com
Nettsted www.ingvildlien.com

Kontaktinformasjon

Adresse Smestadveien 6g, 0376 Oslo
E-post ingvildlien@yahoo.com

Annen informasjon

Organisasjonsform Norsk avdeling av utenlandsk foretak/NUF
Organization number 996 252 256
Medlem av Danse- og teatersentrum (DTS)
Les mer

Memento jobber med ulike sceniske produksjoner og har en kunstnerisk visjon delt inn i disse hovedpunktene:

1. Memento skal produsere teater av høy kunstnerisk kvalitet med profesjonalitet i alle ledd av produksjonen.

2. Memento har et fysisk uttrykk på sine forestillinger som underbygger og samsvarer med det tekstuelle uttrykket. Memento benytter gjennomtenkte og utprøvde metodiske tilnærminger til sitt fysiske uttrykk og henter inspirasjon fra musikk, film, TV og dans i tillegg til teater.

3. Memento skal være innovativ, provoserende og inspirerende. Vi søker sceniske løsninger innen scenografi, scenespråk, koreografi, og regi som er funksjonell i forhold til bred formidling.

4. Memento ønsker å eksperimentere og teste ut nye bruksområder for teater og teknologi, tverrfaglig samarbeid, og sjangerkrysninger.

5. Memento ønsker å strebe mot et mangfoldig uttrykk både visuelt, auditivt, tematisk og tekstuelt. Memento ønsker å kreere nyskapning gjennom uforutsigbar bruk av lyd, lys, bevegelse, og tekst.

6. Memento skal skape organiske forestillinger og produksjonsprosesser for alle involverte i alle ledd.

7. Memento vil strebe etter å lage produksjoner med et samfunnsaktuelt tema og strebe etter å stimulere sitt publikum til innsikt, refleksjon og handling.

Kilde:

Ingvild Lien, ingvildlien.com, 05.06.2012, http://www.ingvildlien.com/41375017

Egne produksjoner (4)
Tittel Premiere
Marispelet – 25. jul. 2013
SpotterScope – 19. mar. 2013
Zero – 18. nov. 2012
Stockholm – 15. des. 2011
Spilleplan
Tittel Premiere
Marispelet – 28. jul. 2013 – Memento
Marispelet – 27. jul. 2013 – Memento
Marispelet – 26. jul. 2013 – Memento
Marispelet – 25. jul. 2013 – Memento
SpotterScope – 21. mar. 2013 – Memento
SpotterScope – 20. mar. 2013 – Memento
SpotterScope – 19. mar. 2013 – Memento
Zero – 20. nov. 2012 – Memento
Zero – 19. nov. 2012 – Memento
Zero – 18. nov. 2012 – Memento
Zero – 18. nov. 2012 – Memento
Stockholm – 18. des. 2011 – Memento
Stockholm – 17. des. 2011 – Memento
Stockholm – 16. des. 2011 – Memento
Stockholm – 15. des. 2011 – Memento
Tilknyttede personer (1)
Ingvild Marie Lien – Kunstnerisk leder