Norsk Teater- og Orkesterforening

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst.

NTO har 43 medlemmer innenfor teater, dans, opera, kor og orkester- og folkemusikk. Medlemmene består av nasjonale og regionale institusjoner innen teater, opera, orkester og dans samt offentlig støttede programmerende teatre, produserende teatre og scener, profesjonelle kor, ensembler/orkestre.

Som arbeidsgiverorganisasjon slutter NTO avtaler med og/eller bistår sine medlemmer i forhandlinger med en rekke arbeidstakerorganisasjoner.

Informasjon

(Objekt ID 2648)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som NTO
Organisasjonstype Arbeidsgiverorganisasjon, Interesseorganisasjon
Etablert 1. jan. 1962
Epost nto@nto.no
Nettsted NTO. NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING

Kontaktinformasjon

Adresse Storgt. 10B, 0155
E-post nto@nto.no
Telefon 23100990

Annen informasjon

Organisasjonsform Forening/lag/innretning
Les mer

Foreningen ble stiftet i 1962 under navnet De norske teatres forening. I 1989 ble symfoniorkestrene medlemmer, og et navneskifte ble naturlig.

I 1998 inngikk NTO en samarbeidsavtale med Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i SPEKTER og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhenter og bearbeider NTO de resultatmål/resultatindikatorer som institusjonene melder inn til departementet i sine årsrapporter. Statistikken presenteres på NTOs nettside der man også kan lese de enkelte institusjoners årsrapporter.

NTO er medlem av PEARLE (Performing Arts Employers Associations League Europe). PEARLE er en europeisk organisasjon som samler arbeidsgivere/produsenter på scenekunstområdet; dvs. innenfor teater, opera, dans og orkestermusikk.

NTO har kontorfelleskap med Danse- og teatersentrum (DTS) og Norsk Scenekunstbruk i den felles hensikt å fremme samarbeid og kompetanseutvikling innen hele det profesjonelle scenekunstfeltet. Sammen eier og driver NTO og DTS nettavisen Scenekunst, som har egen redaktør og redigeres etter Redaktørplakaten.

Kilde: NTO, 27.09.2010, http://nto.no/pub/NTO/omnto/?aid=70#NTO

Coproduksjoner