Stiftelsen Ringsakeroperaen

Stiftelsen Ringsakeroperaen ble opprettet i 1998 av Ringsaker Operakor, RingsakerOperaen Produksjon, RingsakerOperaens Venner og Hedmarken Symfoniorkester.

Kilde:

Welcome to the frontpage, ringsakeroperaen.no, 08.12.2011, http://www.ringsakeroperaen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=185

Informasjon

(Objekt ID 25495)
Objekttype Organisasjon
Også kjent som Ringsakeroperaen
Organisasjonstype Produksjonsselskap
Hovedfokus Opera
Nettsted Welcome to the Frontpage

Kontaktinformasjon

Adresse Furnesvegen 26, 2381 Brummundal
Telefon 62 34 42 66
917 81 818

Annen informasjon

Organisasjonsform Stiftelse
Organization number 980 417 379