A5

OrganisasjonstypeAnnet/Ukjent

Om A5

A5 var en scenekunstgruppe. Blant annet lagde kompaniet ti produksjoner hvor de arbeidet med Holberg. Målet var å avvikle Holberg som dramatiker og tenker.

Kilde:

Forestillingsprogram, Festaften for avsluttet Holberg-syklus, 1994, BIT Teatergarasjen

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Egne produksjoner