Mate Productions

Informasjon

(Objekt ID 1924)
Objekttype Organisasjon
Organisasjonstype Kunstnergruppe
Hovedfokus Tverrkunstnerisk
Epost katrine@katma.net
Nettsted
Uttrykksformer Tverrkunstnerisk, Teater

Kontaktinformasjon

Adresse 8485
E-post katrine@katma.net
Telefon 91189795

Annen informasjon

Organisasjonsform Annen/Ukjent
Egne produksjoner
Tittel Premiere
Exit: Alice – 29. mar. 2003
Alice in Underland