Teater Refleksion

Om Teater Refleksion

Teater Refleksion er et dansk teaterkompani som bruker figurer, og som ofte behandler eksistensielle temaer.

Ifølge teaterfestivalen Mini Midi Maxi er formålet å inspirere, utfordre og oppmuntre publikum til å ta de utfordringer som oppstår i en til tider komplisert og uoversiktlig verden.

Kilde:

Mini Midi Maxi, minimidimaxi.no 29.08.11:

http://minimidimaxi.no/forestillinger/2011-kassemadsen/

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)

    Egne produksjoner