Barneteatret (ved Rogaland Teater)

Rogaland Teaters Barneteater ble startet i 1957 som et samarbeidsforetagende mellom Folkeskolene i Stavanger og Rogaland Teater etter et initiativ tatt av dengang sceneinstruktør Bjørn Endreson og teatersjef Gisle Straume. 

Barneteatret hadde også en medlemsklubb for barn fra 7 år og oppover, og var forløperen til Barne- og ungdomsteatret samme sted.

https://rogaland-teater.no/barne--og-ungdomsteatret/historikk/

Informasjon

(Objekt ID 139417)
Objekttype Organisasjon
Hovedfokus Barn og unge

Annen informasjon

Organisasjonsform Aksjeselskap/AS eller ASA
Les mer

Etter forarbeide av en komité bestående av daværende skoleinspektør Lars Beite, teatersjef Gisle Straume og sceneinstruktør Bjørn Endreson ble en plan for et teater med og for barn utformet og vedtatt av skolestyret, og et folkeskolenes barneteaterråd ble oppnevnt. 

Rogaland Teaters Barneteater ble medlem av Norsk Barne- og Ung domsteaterunion, tilsluttet ITI (International Theatre Union) og ASSI TEJ (Association Internationale du Theatre pour 1’Enfance et la Jeunesse).  

Spillesteder (1)