Anmeldelse av Thomas Breivik, 10.02.90 i Bergens arbeiderblad (BA) av Baktruppens produksjon "Når vi døde våkner" (1990)

Informasjon

(Objekt ID 52616)
Objekttype Multimedia
Publiseringsdato 10. feb. 1990
Digitaliseringsdato 10. mar. 2011
Aksesjonsdato 15. jan. 2016
Kategori Tekst / Anmeldelse
Lisens

Copyright Thomas Breivik/Bergens arbeiderblad

Farger Svart/hvitt farge
Antall sider 1.side
Bunnmateriale Avispapir
Illustrasjon Illustrert
Emneord Anmeldelse, Teater, Performance
Språk Norsk

Krytisk Baktrupp - manglende vilje til kommunikasjon, anmeldelse av Baktruppens produksjon Når vi døde våkner (1990). Anmeldelsen ble publisert i Bergens arbeiderblad 10. februar 1990. 

Tekst: Thomas Breivik

Utdrag fra anmeldelsen: «Baktruppen lar seg inspirere av symbolikken, i enkelte sekvenser blir den klarere i deres tolkning med mime og forenklet tekst. Men man kan sette spørsmål ved i hvilken grad Baktruppen ønsker å kommunisere med publikum. Deres spillestil og dramaturgi sender ut kryptiske signaler som tydeligvis forstås av 'menigheten', men hvor vi andre føler oss satt utenfor. Det er ikke engasjerende nok bare å synes at en forestilling er merkelig og annerledes. Vi bør helst fornemme det teatrale uttrykk som tvingende nødvendig, nå kunne det av og til fungere som teatralsk påfinneri mer enn dramatisk symbolikk.»

Kilde:

Baktruppens arkiv. Giver: Baktruppen. 04.03.2011

Tilknyttet (3)