Kulturrådets ærespris 2019

Kulturrådets ærespris

Vinnere

  • Therese Bjørneboe

    Therese Bjørneboe (f. 1963) har i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift bygget opp et uvurderlig fagtidsskrift ikke bare for norsk, men også nordisk og internasjonal scenekunst. Tidsskriftet gjør norsk scenekunst til en naturlig del av Europa og europeisk teatertradisjon. Bjørneboe følger scenekunstfeltet tett, tar inn alle former for scenekunst, og gir plass til omfattende forestillings- og festivalanmeldelser. Gjennom Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift viser Bjørneboe hvor avgjørende kunstkritikk er for utviklingen av ulike kunstfelt i Norge.

    Therese Bjørneboe har på imponerende og utholdende vis drevet tidsskriftet siden 1998, og stått for en utvikling som har gitt stadig større grad av profesjonalisering av virksomheten. Hun viser viktigheten av langsiktighet og kontinuitet, og gjennom sine valg av skribenter øker hun bredden i det norske kritikerfeltet. På denne måten har hun tatt samfunnet inn i scenekunsten og brakt scenekunsten ut i samfunnet. Therese Bjørneboe har gjennom Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift satt en standard som bør tjene som inspirasjon for andre i kunstkritikk- og tidsskriftfeltet.

  • Images (0)
  • Video (0)
  • Audio (0)
  • Files (0)