Ibsenprisen 2017

Ibsenprisen

KILDE:

Pressemelding fra Skien kommune, 22.03.2017

Vinnere
 • Vår ære/vår makt

  Vår ære/vår makt er et drama med tekstmontasje som bærende prinsipp, skrevet av Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid, med Nordahl Griegs Vår ære og vår makt fra 1935 som forelegg og springbrett for (skue)spillet.

  Teksten binder på en svært overbevisende måte sammen fortiden og nåtiden i en vev av referanser som oppleves som bevissthetsutvidende. Biografiske data om Nordahl Grieg føyes sammen med annen dokumentarisk informasjon: de historiske hendelsene som lå til grunn for Vår ære og vår makt, konteksten dikteren skrev verket i og teatrets påfølgende iscenesettelse, hvordan forestillingen rammet sin tid - samt hvordan «Vår ære/vår makt» rammer vår tid og vårt klasse-inndelte samfunn.

  En særegen energi og vilje særpreger dramaet og juryen overraskes av måten de ulike dramaturgiske elementene er flettet sammen til en helhet. Til tross for et utall montasjer og perspektivvridninger, fremstår verket helstøpt, med én stemme. Sentralt i Lid og Løveids konstruksjon av Vår ære/vår makt finner vi spill-metaforen, som på et besnærende vis gir leseren/publikummeren både et distanserende overblikk og et med-ansvar for narrativet.

  KILDE:

  Pressemelding fra Skien kommune, 22.03.2017

Det finnes ingen vedlegg tilhørende dette objektet. Om du har bilder eller andre relevante vedlegg, kan du sende disse til oss på e-post: redaksjon@sceneweb.no
Rapportér feil eller mangler